โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
22-ก.พ.-2566 ถึง 01-ม.ค.-2567
โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน
อย่าเบาใจ รีบตรวจรักษาให้ตรงจุด


สั่งซื้อได้ตั้งเเต่วันนี้  - 31 ธันวาคม 2566

เข้ารับบริการได้ถึง 31 มกราคม 2567


“เบาหวาน”เป็นโรคที่พบได้ในทุกช่วงวัย เเละเป็นภาวะที่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะการกินอาหาร การกินยาบางชนิด ขนมคบเคี้ยวต่างๆ เเละจากกรรมพันธุ์ ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานมากขึ้น แต่หากมีการดูแลหรือรักษาอย่างถูกวิธี ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของ “โรคแทรกซ้อน”ต่าง ๆ ที่อาจแอบแฝงมาจนทำให้อันตรายถึงชีวิตได้

รายการตรวจ
ตรวจสุขภาพ 20 รายการ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ 
Physical Examination

ตรวจโดยเเพทย์เฉพาะทาง จักษุเเพทย์
Eye Examination

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด 
CBC

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 
FBS

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 
HbA1C

ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol

ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride

ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL

ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL

ตรวจการทำงานของตับ 
SGOT (AST)

ตรวจการทำงานของตับ 
SGPT (ALT)

ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine

ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid

ตรวจความสมดุลของเกลือ
Electrolyte

ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination

ตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ
Microalbumin Urine

ตรวจเอกซเรย์ปอด
PA Chest X-ray

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG

ตรวจตาด้วยกล้องชนิดพิเศษ
Slilamp Examination

ตรวจจอประสาทตาแบบขยายม่านตา
Indirect Ophthalmoscope

สิทธิพิเศษในโปรแกรม
บัตรอาหารว่าง
Complimentary Voucher

ราคา 
3,000.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.  ราคาโปรแกรมดังกล่าว รวมค่าเเพทย์เเละค่าบริการเรียบร้อยเเล้ว

2. โปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นได้

3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง

4. กรณี ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วจะได้รับใบ Confirm Order ผ่านทาง E-mail ของท่าน โดยไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี และใช้เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น 
5.เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
6.
 โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่ายตั้งเเต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566 
7. เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567

8. เงื่อนเป็นไปตามที่รพ.กำหนด
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
คลินิกอายุรกรรม อาคาร 5 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย4
โทร. 02-514-4141 ต่อ 5188, 5189เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจคัดกรองเบาหวาน สั่งซื้อได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4