โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงไทรอยด์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
18-ม.ค.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2565
ต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมไร้ต่อที่ใหญ่ที่สุดในร่างกาย ทำหน้าที่ผลิตและหลั่งไทรอยด์ฮอร์โมนเข้าสู่กระแสเลือด จากนั้นส่งไปออกฤทธิ์ที่อวัยวะต่างๆ ของร่างกาย และเมื่อต่อมไทรอยด์เกิดภาวะผิดปกติก็จะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้มากมาย เราจึงควรให้ความสำคัญ หมั่นสังเกตความผิดปกติ และตรวจเช็คไทรอยด์ฮอร์โมน เพราะหากรู้เร็วก็สามารถรับมือกับโรคต่อมไทรอยด์

ใครบ้างควรตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคไทรอยด์ ?
1. มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นไทรอยด์
2. น้ำหนักลดลงหรือเพิ่มขึ้น 3 กิโลกรัม ภายใน 1 เดือน
3. ถ้ารู้สึกคอโตหรือคล้ำเจอก้อนที่บริเวณคอ ควรรีบมาพบแพทย์

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงไทรอยด์

รายการตรวจ

พบแพทย์เฉพาะทาง หู คอ จมูก


ENT Examination

ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์
FT3
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์FT4
ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์TSH
ตรวจอัลตรต้าซาวด์ไทรอยด์Ultrasound Tyroid
วัดความดันโลหิต ชีพจรBlood Pressure, Vital signs
ตรวจหาดัชนีมวลกายBMI
ราคา 2,500.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2.กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
3.สามารถทำการสั่งซื้อได้วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
4.สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
5.การใช้โปร แกรมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของโรงพยาบาล
6.ใช้บริการได้ที่ คลินิกหู คอ จมูก โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
7.กรุณาทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ

สอบถามเพิ่มเติม
คลินิกหู คอ จมูก
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 1100-1101
Line Official Accout : @Paolochokchai4