โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
01-ก.ย.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2564

โรคเบาหวาน คือเกิดจากที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งเกิดจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน จึงทำให้กระบวนการดูดซึมน้ำตาลในเลือดให้เป็นพลังงานของเซลล์ในร่างกายมีความผิดปกติหรือทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจ

- มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคเบาหวาน
- ผู้ที่มีน้ำหนักเกิน หรือเป็นโรคอ้วน
- ความดันโลหิตสูง 
- ดื่มสุรา สูบบุหรี่
- ผู้ป่วยที่มีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ , หลอดเลือดสมอง
- บุคคลที่ไม่ชอบออกกำลังกาย


รายละเอียดโปรแกรม

รายการตรวจ

โปรแกรมตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงเบาหวาน

โปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวาน

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

Physical Examinationพบแพทย์เฉพาะทาง จักษุแพทย์ Eye Examination


ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

 Complete Blood Countตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Fasting Blood Sugarตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด

HbA1cตรวจระดับไขมันในเลือด

Cholesterolตรวจระดับไขมันในเลือด

Triglycerideตรวจระดับไขมันในเลือด

HDL-Cholesterolตรวจระดับไขมันในเลือด

LDL- Cholesterol (Direct)ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGPT (ALT)ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

Creatinine (plus eGFR)ตรวจหากรดยูริคในเลือด

Uric Acidตรวจความสมดุลของเกลือ

Electrolyteตรวจปัสสาวะ

Urine Examinationตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ

Microalbumin - Urineเอ็กซเรย์ปอด

PA Chest X-rayตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 Electrocardiography (EKG)ตรวจตาด้วยกล้องชนิดพิเศษ

Slilamp   Examination

 


ตรวจจอประสาทตาแบบขยายม่านตา

Indirect  Ophthalmoscope

 


วัดความดันโลหิต ชีพจร

Blood Pressure , Vital signsชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

Weight & Hightตรวจประเมินระดับการมองเห็น

VAตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

BMIบริการอาหารว่าง

Complimentary Voucherราคา

2,000

3,000

 
หมายเหตุ : กรุณางดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ 8-12 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพผลการตรวจ

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. ชำระด้วยเงินสด หรือ บัตรเครดิตเท่านั้น
3. ใช้บริการได้ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ / แผนกอายุรกรรม
4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงินสดหรือสินค้าและบริการอื่นๆ
5. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการส่วนเพิ่มตามจริง
6. สามารถใช้บริการได้วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 3111

Line Official Account : @Paolochokchai4