ผู้หญิงกับปัญหาโรคนรีเวช
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
15-ต.ค.-2564

ผู้หญิงกับปัญหาโรคนรีเวช
ผู้หญิงส่วนใหญ่มาพบแพทย์ด้วยกลุ่มอาการ ปวดท้องน้อยเรื้อรัง , ประจำเดือนผิดปกติ, คลำเจอก้อน การตรวจหาสาเหตุของอาการดังกล่าวไม่ใช่เรื่องยาก สูตินรีแพทย์สามารถภายในหรือการทำอัลตร้าซาวด์ จนได้รับการวินิจฉัยในกลุ่มโรคต่าง ๆ อาทิ เยี่อบุมดลูกเจริญผิดที่ เนื้องอกในโพรงมดลูก หรือถุงน้ำรังไข่ โรคต่าง ๆ เหล่านี้สามารถผ่าตัดรักษาได้

การผ่าตัดผ่านกล้องกลุ่มโรคนรีเวช Laparoscope Surgery
เทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถทำเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็ก การผ่าตัดโรคนรีเวชที่เกิดขึ้นในบริเวณอุ้งเชิงกราน รังไข่ มดลูก ท่อนำไข่และบริเวณใกล้เคียงซึ่งแนวทางการรักษาต้องให้ความสำคัญนอกจากชนิดของโรค ปัจจัยด้านอายุยังต้องใส่ใจถึงรายละเอียดความต้องการมีบุตรในอนาคต ซึ่งโรคนรีเวชต่าง ๆสามารถใช้การผ่าตัดผ่านกล้องได้เช่นเดียวกัน
- โรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่
- เนื้องอกที่รังไข่และมดลูก
- กลุ่มโรคมะเร็งมดลูก มะเร็งรังไข่
- ตั้งครรภ์นอกมดลูก
- การรักษาโรคกลุ่มผู้มีบุตรยาก เช่น การตัดท่อนำไข่
- การรักษาโรคในโพรงมดลูก
- การทำหมัน
ปัจจุบันการผ่าตัดได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้น ไม่ต้องกังวลเรื่องแผลผ่าตัด และระยะเวลาพักฟื้นอีกต่อไปให้ความสำคัญและใส่ใจในทุกรายละเอียดของผู้หญิง

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการโทร. 02 3632000
Line official account : Paolo Hospital SamutprakarnLine
ID : @paolosamutprakarn