-
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sport Check Up
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
14-พ.ค.-2567 ถึง 01-ม.ค.-2568
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sport Check Up 


รายการตรวจChildrenBasicAdvanceนักดำน้ำนักกอล์ฟ
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ 
Physical Examination

พบแพทย์เฉพาะทาง ตรวจสุขภาพหัวใจ
Consult with Cardio

วัดสัญญาณชีพจร
Vital signs

ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI 


ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Weight & Hight 

ตรวจวัดความสามารถในการมองเห็น
Vision Test

ตรวจสายตา สั้น ยาว เอียง
Short sight, Long sight, Squinting

รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC

ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination

ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine (GFR)

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar

ตรวจเกลือแร่
Electrolyte

ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol

ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride

ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL 

ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT(AST)

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT(ALT)

ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
Alk Phophatase

ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N

ตรวจระดับกรดยูริก
Uric

ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์
Free T3

ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์
Free T4

ตรวจฮอร์โมนไทรอยด์
TSH

ตรวจฮอร์โมนต่อมหมวกไต
DHEA-S

ตรวจการได้ยิน
Audiogram

ตรวจสมรรถภาพปอด
Lung Function Test

รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง
เอกซเรย์ปอดและหัวใจ
Chest X-ray

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG

ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน
Bone Density 3 Parts

ตรวจเอกซเรย์เข่า 2 ข้าง
Both Knee X-ray

เลือกตรวจรายการสมรรถภาพหัวใจ 1 รายการ
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST 

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
ECHO 

สิทธิพิเศษในโปรแกรม
บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้าน ณ โรงพยาบาล
Complimentary Voucher
มูลค่า 100 บาท
มูลค่า 100 บาท
มูลค่า 100 บาท 
มูลค่า 100 บาท
มูลค่า 100 บาท

บัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล อายุบัตร 1 ปี 

Paolo Member Card 

Silver Card 
Silver Card 
Silver Card
Silver Card
Silver Card

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ

Medical Check Up Report


ราคา2,500.-
6,500.-
12,500.-
3,500.-
3,500.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
4. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
5. ***หากลูกค้าเลือกซื้อโปรแกรมในสาขาที่ท่านไม่ต้องการหรือเลือกผิด ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบโปรแกรมนั้นเองทุกกรณี

6. ระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 15 พฤษภาคม – 31 ธันวาคม 2567 เท่านั้น
7. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการได้ถึง 31 มกราคม 2568
8. โปรแกรมนี้สำหรับคนไทยเท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2310-2312
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sport Check Up (Children) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sport Check Up (Basic) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sport Check Up (Advance) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sport Check Up (นักดำน้ำ) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Sport Check Up (นักกอล์ฟ) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ