-
ผ่าตัดผ่านกล้องโรคทางนรีเวช...ทางเลือกที่เข้าใจผู้หญิง

ในปัจจุบันเรื่องความสวยความงามสำหรับผู้หญิงนั้นเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งนวัตกรรมการรักษาโรคทางนรีเวชก็วิธีที่สามารถรักษาโรคและคงความสวยความงามของคุณผู้หญิงได้ หรือที่เราเรียกว่า "การผ่าตัดผ่านกล้องโรคทางนรีเวช"

ปัญหาสุขภาพสตรี...กับการรักษาด้วยการผ่าตัดผ่านกล้องโรคทางนรีเวช

การผ่าตัดผ่านกล้องโรคทางนรีเวช Laparoscope Surgery แพทย์จะสอดอุปกรณ์ผ่าตัดและกล้องขนาดเล็กเข้าไปยังอวัยวะที่ต้องการผ่าตัด เช่น บริเวณอุ้งเชิงกราน รังไข่ มดลูก หรือท่อนำไข่