ทพญ.ปฐมา รักวาทิน
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

นัดหมายแพทย์
นพ.วิศิษฐ์ นครชัย
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

นัดหมายแพทย์