นพ.ชัยภัทร ทวีรุจิโรจน์

กุมารแพทย์ ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

วุฒิบัตร

กุมารแพทย์
วัน เวลา
ศุกร์ 08:00 - 17:00