ทพญ.ปฐมา รักวาทิน

ทันตแพทย์

วุฒิบัตร

ทันตแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 09:30 - 15:15
อังคาร 09:30 - 15:15
พุธ 09:30 - 15:15
พฤหัสบดี 09:30 - 15:15
ศุกร์ 09:30 - 11:00
เสาร์ 09:00 - 15:00