ทพ.สมเกียรติ อุดมไพบูลย์สุข

ทันตแพทย์ ชำนาญการเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิโลเฟเชียล

วุฒิบัตร

ทันตแพทย์
วัน เวลา
พุธ 17:00 - 20:00