นพ.กัญจน์ สนธยานาวิน

อายุรแพทย์ ชำนาญการด้านโรคเลือด

วุฒิบัตร

อายุรแพทย์
วัน เวลา
จันทร์ 08:00 - 20:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 13:00 - 21:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00