นพ. ภีญญ์ สามัญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ ชำนาญด้านการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
วัน เวลา
อังคาร 08:00 - 20:00
พุธ 00:00 - 20:00
พฤหัสบดี 12:00 - 17:00
ศุกร์ 12:00 - 16:00
เสาร์ 00:00 - 20:00