สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพส่วนลด ค่าห้อง ค่าทำฟัน
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
07-ก.พ.-2566 ถึง 01-ต.ค.-2566
เครือโรงพยาบาลเปาโล ขอมอบสิทธิประโยชน์
สำหรับ...ตัวแทนประกัน และลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์
ส่วนลด ค่าห้อง รถพยาบาล ค่าทำฟันเงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.กรณี ส่วนลดค่าห้อง 50% ส่วนเกินค่าห้องหลัง Fax Claim สำรองจ่ายลดค่าห้อง 30% และยกเว้นสิทธิ์ประกันสังคม
2. กรณี ส่วนลดค่าทันตกรรม ยกเว้นใช้สิทธิ์กับเด็กที่ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และ ยกเว้นให้บริการที่โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
3. ต้องเป็นลูกค้าที่ถือหรมธรรม์ประกันสุขภาพเท่านั้น
4. กรุณาแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
5.สามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 กันยายน 2566
6.โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ได้การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
โทร.02-514-4140 ต่อ 2451
Line Official Account ID : @PLCPAOLOCLUB