FREEDOM LIFE SUPER MOM โปรแกรมคลอดพร้อมฝากครรภ์ เเละตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
02-ส.ค.-2566 ถึง 01-ต.ค.-2566
4 วันเท่านั้น
FREEDOM SUPER MOM 

ฝากครรภ์ จุดเริ่มต้นของการดูเเลสุขภาพลูกน้อยให้ความสำคัญตั้งเเต่ฝากครรภ์ จนถึงวันคลอด ดูเเลปกป้อง เพื่อสุขภาพที่สมบรูณ์ ของคนสำคัญในครอบครัว เพราะการฝากครรภ์ เป็นการตรวจติดตามตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนถึงวันคลอด เพื่อให้แน่ใจว่าการตั้งครรภ์ครั้งนี้คุณแม่หรือลูกในครรภ์มีสุขภาพที่แข็งแรง หรือหากตรวจพบความผิดปกติในช่วงตั้งครรภ์ก็จะสามารถปรึกษากับคุณหมอได้ทันทีโปรแกรมตรวจสุขภาพลูกน้อยในครรภ์
รายการตรวจราคา
โปรแกรมตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ 2,500.-

โปรแกรมตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์  (NIPT N-Health)  
*หากพบความเสี่ยงมากกว่า 99% ตรวจเจาะน้ำคร่ำ เพื่อยืนยันผลตรวจให้ฟรี มูลค่า 15,000.-* (รับฟรี บัตรโลตัส มูลค่า  500.- เเละตรวจอัลตร้าซาวด์ทารกในครรภ์ 4 มิติ)

9,900.-โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย โปรแกรมวัคซีนสำหรับเด็ก 
พร้อมปกป้อง เเละเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกน้อยเติบโตสมวัยเงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1.  ราคาโปรแกรมดังกล่าว รวมค่าเเพทย์เเละค่าบริการเรียบร้อยเเล้ว

2. โปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นได้

3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง

4. กรณี ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วจะได้รับใบ Confirm Order ผ่านทาง E-mail ของท่าน โดยไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี และใช้เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น 
5.เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
6. แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล
7. นัดหมายเเพทย์ก่อนล่วงหน้าเมื่อเข้ารับบริการทุกครั้ง
8. โปรแกรมดังกล่าว สงวนสิทธิ์สำหรับคนไทย เท่านั้น

9.
 โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่ายตั้งเเต่วันที่ 25 - 28 กันยายน  2566 
10. เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

11. เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ศูนย์สุขภาพสตรี อาคาร 5 ชั้น 2
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 5148 - 5220
Line : Paolochokchai4