เช็คให้ชัวร์ โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคหัวใจ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
20-ส.ค.-2564 ถึง 31-ธ.ค.-2565

โรคหัวใจ คือ หัวใจเป็นอวัยวะที่คอยควบคุมการเต้นของจังหวะชีวิต หากหัวใจหยุดเต้นนั่นหมายถึงนามีชีวิตเลยทีเดียว สำหรับโรคหัวใจ สามารถแบ่งย่อยได้เป็นหลายกลุ่มโรค เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน โรคกล้ามเนื้อหัวใจ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ โรคลิ้นหัวใจ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด และโรคติดเชื้อบริเวณหัวใจ เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันโรคหัวใจและหลอดเลือดมีอัตราการเสียชีวิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือด จำนวน 54,530 คน เฉลี่ยเสียชีวิตวันละ 150 คน หรือเฉลี่ยชั่วโมงละ 6 คนเลยทีเดียว

ผู้ที่ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคหัวใจ
• บุคคลที่มีอายุมากกว่า 40 ปีขึ้นไป
• ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน , ความดันโลหิตสูง , ไขมันในเลือดสูง
• ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ
• ผู้ที่สูบบุหรี่
• ผู้ที่มีภาวะน้ำหนักเกิน หรือ เป็นโรคอ้วน
• ผู้ที่มีภาวะเครียด
• ผู้ที่ไม่ได้ออกกำลังกาย

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ

รายการตรวจ

CLASSIC Heart

 Gold Heart

   ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์

  Physical Examination

 

   ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

  CBC Complete Blood Count

  

   ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

  Fasting Blood Sugar

  

   ตรวจระดับไขมันในเลือด

  Cholesterol

  

   ตรวจระดับไขมันในเลือด

  Triglyceride

  

   ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง

  HDL

  

   ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ

  LDL

 


   ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

  SGPT (ALT)

  

   ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

  SGOT (AST)

 ✔ 

   ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

  Creatinine (plus eGFR)

  

  ตรวจการทำงานต่อมไทรอยด์

  Thyroid Stimulating Hormone(TSH)

  

   ตรวจปัสสาวะ

  Urine Examination

  

   ต รวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

  EKG

  

   เอ็กซเรย์ปอด

  PA Chest X-ray

  

   ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะวิ่งบนสายพาน หรือ
   ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยความถี่สูง

 
  Exercise Stress Test / Echo Cardiogram

เลือกได้ 1 รายการ

ได้ตรวจทั้ง 2 รายการ

   วัดความดันโลหิต ชีพจร

  Blood Pressure , Vital signs

  

   ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

  Weight & Hight

  

   ตรวจประเมินระดับการมองเห็น

  VA

  

   ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

  BMI

  

    บริการอาหารว่าง

  Complimentary Voucher

  

ราคา

4,500

5,500


พิเศษ โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจ
ฟรี ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดด้วยเครื่อง CT Calcium Scoring มูลค่า 4,000.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1.สามารถทำการสั่งซื้อได้วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565

2.ราคาดังกล่าว รวมค่าบริการและค่าแพทย์แล้ว

3.กรณีซื้อโปรแกรม CLASSIC Heart ต้องการเลือกตรวจ EST จำเป็นต้องซื้อโปรแกรมตรวจ Echo ก่อนเท่านั้น หรือ ได้รับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์ก่อน
4.เข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพ / ศูนย์หัวใจ

5.เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนดบทความสุขภาพสำหรับคุณ

• เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ใจสั่น... สัญญาณเตือน “โรคหัวใจ” ที่คุณอาจไม่เคยรู้

• เช็คให้ชัวร์…เรากำลังเป็น “โรคหัวใจ” หรือเปล่า?
• เรื่อง “โรคหัวใจ” ทำไมต้องรู้
• เช็คให้ชัวร์ 7 สัญญาณเตือนโรคหัวใจ ปล่อยทิ้งไว้ไม่ปลอดภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์หัวใจ อาคาร 1 ชั้น 1

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 1100-1101

Line Official Account ID : @Paolochokchai4