สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์สุขภาพวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ 790.-
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
07-มิ.ย.-2566 ถึง 01-ม.ค.-2567
สิทธิพิเศษผู้ถือกรมธรรม์สุขภาพ
วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

เสริมภูมิคุ้มกัน ปกป้องร่างกายให้เเข็ง การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน และเกราะป้องกันที่แข็งแรงให้กับร่างกาย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงหรือเกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ หากมีการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น ฉีดก่อน ป้องกันก่อน เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสการติดเชื้อให้กับตัวคุณและคนที่คุณรัก

รายการตรวจ

ราคา

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (เด็กอายุ 0-14 ปี)

790.-

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป)

790.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพทุกบริษัท

2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
3. ชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต เท่านั้น
4. สามารถเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4,เกษตร,รังสิต,สมุทรปราการ,พระประแดง

5. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
6. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
7. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
8. ระยะเวลาเข้ารับบริการภายในวันที่ 
31 ธันวาคม 2566


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
โทร.02-514-4140 ต่อ 2451
Line Official Account ID : @PLCPAOLOCLUB

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (เด็กอายุ 0-14 ปี) - +
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (ผู้ใหญ่ อายุ 15 ปีขึ้นไป) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4