-
โปรแกรมตรวจ Office Syndrome
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
29-พ.ย.-2565 ถึง 01-ม.ค.-2567
โปรแกรมตรวจ Office Syndrome 3 ครั้ง

รายการตรวจ
ราคา
โปรแกรมตรวจ Office Syndrome 3 ครั้ง 2,500.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง
3. การเข้ารับบริการครั้งแรก ต้องพบแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อก่อนเสมอ
4. สามารถเข้ารับบริการครั้งที่ 2 และ 3 ที่แผนกกายภาพได้เลย โดยไม่ต้องพบแพทย์
5. ระยะเวลาการขายและเข้ารับบริการตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
6. โปรแกรมดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการได้เฉพาะที่ สาขาสมุทรปราการ เท่านั้น
7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลกำหนดสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์กระดูกและข้อ
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
โทร.02 3632 000 ต่อ 2130-2131

รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : ศูนย์กระดูก PLS
Line ID : @ortho_paolo_pls

Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจ Office Syndrome 3 ครั้ง - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ