-
การตรวจ Echo หัวใจคืออะไร...ทำไมต้องตรวจ?
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
22-ม.ค.-2567

การตรวจ Echo หัวใจคืออะไร...ทำไมต้องตรวจ?

“โรคหัวใจ” ไม่ใช่แค่เพียงโรคที่พบแค่ในผู้สูงอายุ แต่แท้จริงแล้วไม่ว่าจะวัยไหนๆ ก็สามารถเป็นโรคหัวใจได้ทั้งนั้น และสาเหตุของการเสียชีวิตจากโรคหัวใจส่วนใหญ่มักมาจากการไม่รู้ว่าตัวเองกำลังเป็นโรคหัวใจ ดังนั้นการตรวจคัดกรองโรคหัวใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแม้ในผู้ที่อายุยังน้อย และหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพในการตรวจหัวใจนั่นคือ...การทำ Echo หัวใจ

 


ตรวจประเมินหัวใจด้วย “การทำ Echo”

การทำ Echo หัวใจ หรือการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) เป็นการตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ultrasound) ที่ถูกปล่อยออกมาจากหัวตรวจ (transducer) ผ่านทรวงอกไปยังหัวใจ จากนั้นคลื่นเสียงจะสะท้อนสัญญาณกลับมาและประมวลผลออกมาเป็นภาพ

โดยการตรวจ Echo หัวใจสามารถตรวจประเมินประสิทธิภาพของหัวใจ เช่น รูปร่างหรือขนาดของห้องหัวใจ การบีบและคลายตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจและลิ้นหัวใจ การไหลเวียนเลือดในหัวใจ รวมถึงตำแหน่งของหลอดเลือดที่เข้าและออกจากหัวใจว่ามีความผิดปกติหรือไม่

 

ขั้นตอนการตรวจ Echo หัวใจ

 1. ผู้เข้ารับบริการจะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เหมาะสำหรับการตรวจ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะพาผู้เข้ารับบริการนอนบนเตียงราบ
 2. เจ้าหน้าที่จะติดอุปกรณ์สำหรับการตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจและดูอัตราการเต้นของหัวใจบริเวณทรวงอกของผู้เข้ารับบริการ
 3. จากนั้นแพทย์จะทาเจลบริเวณทรวงอกและใช้หัวตรวจ (transducer) ถูบริเวณที่ทาเจล เพื่อส่งคลื่นเสียงความถี่สูงเข้าไปภายใน
 4. เมื่อคลื่นเสียงถูกส่งผ่านอวัยวะต่างๆ และสะท้อนกลับมาภายในตำแหน่งที่ตรวจ มอนิเตอร์จะประมวลผลของคลื่นเสียงและแสดงออกมาเป็นภาพ
 5. ใช้ระยะเวลาในการตรวจ 30 - 45 นาที ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

 

ตรวจ Echo หัวใจ...ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ ผู้เข้ารับบริการไม่จำเป็นต้องเตรียมตัวก่อนล่วงหน้า ไม่ต้องงดน้ำหรืองดอาหาร แต่หากผู้เข้ารับบริการมียาที่ทานเป็นประจำ ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ก่อนการตรวจ เนื่องจากฤทธิ์ของยาอาจมีผลต่อการทำงานของหัวใจได้

 


ข้อดีของการตรวจ Echo หัวใจ

 • เป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง และไม่รู้สึกเจ็บขณะตรวจ
 • สามารถตรวจวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวกับหัวใจได้หลายโรค
 • วิธีการตรวจที่ไม่ซับซ้อน และใช้ระยะเวลาในการตรวจไม่นานเพียง 30-45 นาที
 • ไม่จำเป็นต้องงดน้ำหรืองดอาหาร (แต่หากมียาที่รับประทานเป็นประจำ ต้องแจ้งแพทย์ พยาบาล หรือเจ้าหน้าที่ก่อนการตรวจ)
 • หลังจากการตรวจผู้ที่เข้ารับการตรวจสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติ

 

ตรวจ Echo หัวใจ...เหมาะกับใคร?

การตรวจ Echo หัวใจ ถือเป็นการตรวจคัดกรองหัวใจที่มีความเฉพาะเจาะจง การได้รับการตรวจวินิจฉัยจึงเหมาะแก่ผู้ที่มีอาการตัวอย่างดังนี้

 • ผู้ที่มีอาการเหนื่อย หอบ แน่นหน้าอก หรือหายใจลำบากโดยไม่ทราบสาเหตุ
 • ผู้ที่มีอาการหัวใจเต้นผิดปกติ
 • ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว หัวใจวาย หรือการทำงานของหัวใจไม่มีประสิทธิภาพ
 • ผู้ที่มีโรคหัวใจชนิดต่างๆ ที่ทราบอยู่ก่อนแล้ว
 • ผู้ที่มีประวัติบุคคลในครอบครัวเป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ
 • ผู้ที่สงสัยว่ามีโรคทางกายภาพของหัวใจโดยยังไม่ทราบสาเหตุแน่ชัด เช่น โรคหัวใจโต
 • ผู้ป่วยที่มีอาการหรือความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ โดยแพทย์ประเมินแล้วสงสัยว่ามีโรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือดจึงต้องการสืบค้นเพิ่มเติม

 

การตรวจคัดกรองหัวใจด้วยการตรวจ Echo เป็นหนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพและได้ผลดีต่อการตรวจหาความเสี่ยงทางโรคหัวใจ ทั้งยังเป็นวิธีที่รวดเร็วและไม่ซับซ้อน และหากมีโอกาสหรือเป็นผู้สงสัยเกี่ยวกับโรคหัวใจก็ควรเข้ารับการตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง

บทความโดย
นายแพทย์สรศักดิ์ เอกอมรพันธ์
แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการสอบถามรายละเอียด
แผนก อายุรกรรมหัวใจและหลอดเลือด อาคาร 1 ชั้น 3
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร 02-363-2000 ต่อ 2325-2326

รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn