-
ทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพทุกปี
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
12-ต.ค.-2565
ทำไมเราถึงต้องตรวจสุขภาพทุกปี?
การตรวจสุขภาพเป็นการป้องกันโรคอย่างหนึ่ง เป็นระบบตรวจสอบเพื่อให้เรามีสุขภาพดี ค้นหาโรคที่ซ่อนอยู่ในตัวเรา หรือปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางป้องกัน และรับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งการป้องกันโรคแบ่งได้หลายระดับ ดังนี้

1.การป้องกันโรคในระดับปฐมภูมิ เป็นการป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ ที่อาจจะเมื่ออายุมากขึ้น โดยทั่วไปมักหมายถึงการส่งเสริมเพื่อให้มีสุขภาพดียาวนานที่สุด เช่น การออกกำลังกายเสมอ การควบคุมอาหาร การทำจิตใจให้ผ่องใส การมองโลกในด้านดี การฉีดวัคซีนป้องกันโรคร้ายแรง เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ บาดทะยัก เป็นต้น

2.การป้องกันโรคในระดับทุติยภูมิ เป็นการป้องกันการลุกลามของโลกที่เกิดขึ้นแล้ว และกำลังนำไปสู่การเกิดโรคภัยไข้เจ็บ โดยทั่วไปการตรวจสุขภาพประจำเป็น จะช่วยตรวจหาและให้การดูแลรักษาโรคดังกล่าวตั้งแต่ระยะแรก ให้สามารถควบคุมได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เช่น ถ้าตรวจพบโรคความดันหรือมีแนวโน้มจะเป็นแพทย์ก็จะให้คำแนะนำดูแลรักษาให้หายขาดได้ถ้ารักษาตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

3.การป้องกันโรคในระดับตติยภูมิ เป็นการป้องกันความพิการต่าง ๆ หรือภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากมีอาการโรคที่ชัดเจนแล้ว เพื่อให้คงความสามารถดำเนินชีวิตประจำวัน หรือมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อได้แม้จะมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นแล้ว เช่น การป้องกันผลแทรกซ้อนหรือความพิการหลังจากที่มีโรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น

โดยทั่วไปการตรวจสุขภาพประจำปีแพทย์จะซักประวัติทั่วไปของเรา เช่น ปัสสาวะบ่อยไหม ดื่มน้ำบ่อยไหม น้ำหนักตัวลดโดยไม่ตั้งใจหรือแปล่า มีเท้าชา ตามัว แผลหายยาก และซักรายละเอียดตามแนวโน้มความเสี่ยงของแต่ละคน เช่น คนที่มีกรรมพันธุ์และมีแนวโน้มเป็นโรคบางอย่างได้ง่าย จากนั้นก็จะมีการตรวจร่างกายทั่วไปทุกระบบ เช่น วัดความดันโลหิต ชีพจร อัตราการหายใจ อุณหภูมิ ตรวจระบบหัวใจและปอด ระบบทางเดินปัสสาวะ ทางเดินอาหาร ชั่งน้ำหนัก วัดดัชนีมวลกาย ฯลฯ การตรวจที่ละเอียดเพิ่มขึ้นก็จะมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ ฯลฯ ร่วมด้วยเพื่อความแม่นยำมากขึ้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
โทร.02-363-2000 ต่อ 2310-2312
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่

Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn