โปรแกรมวัคซีนเหมาจ่ายสำหรับเด็ก
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
12-ก.ย.-2565 ถึง 31-ธ.ค.-2565
สร้างภูมิคุ้มกัน
ลดเสี่ยงด้วยวัคซีนแบบเหมาจ่าย


โปรแกรมวัคซีนพื้นฐาน
โปรแกรมวัคซีนเสริม 

ป้องกันโรคท้องร่วง
รายการวัคซีนจำนวนราคา
วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วง Rotarix
2 หยอด 2,200.-
วัคซีนป้องกันโรคท้องร่วง Rotataq 3 หยอด2,400.-


โปรแกรมวัคซีนเสริม
ป้องกันโรคปอดบวม

รายการวัคซีนจำนวนราคา
วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี Prevnar13
3 เข็ม 7,990.-
4 เข็ม9,990.-
วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี SYNFLORIX 2 เข็ม3,990.-
3เข็ม5,990.-
4 เข็ม7,990.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมวัคซีน ดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
2. โปรแกรมวัคซีนเสริม ดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
3. โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
4. โปรแกรมวัคซีนตามช่วงวัยแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนรับบริการเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล
5. โปรแกรมวัคซีนเสริมกลุ่มป้องกันท้องร่วงไวรัสโรต้า และวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี กรณีชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วจะได้รับใบ Confirm Order ผ่านทาง E-mail ของท่าน โดยไม่สามารถยกเลิกได้ทุกกรณีและใช้เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
6. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

7. ระยะเวลาจำหน่ายโปรแกรม วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
8. ระยะเวลาเข้ารับบริการ ภายใน – 31 มกราคม 2566บทความสุขภาพสำหรับคุณ
• เมื่อลูกน้อยมีไข้สูงตอนกลางคืน ต้องทำอย่างไร
• สังเกตให้ดี…ลูกเป็น “ไข้หวัด” หรือ “ไข้หวัดใหญ่” กันแน่

• เมื่อลูกชัก…อย่ามัวแต่อึ้ง รีบตั้งสติ แล้วทำตามนี้!
• อีสุกอีใส… โรคเสี่ยงของคุณหนู ๆ ที่เลี่ยงได้
• ดูแลเด็กไทย ให้ห่างไกล “ไวรัสโรต้า”
 
วัคซีนสำหรับเด็ก เรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์กุมารเวช อาคาร 3 ชั้น 2
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 3220 / 3221

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วง (Rotarix) สั่งซื้อได้ถึง 31 ธันวาคม 2565 - +
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคท้องร่วง (Rotataq) สั่งซื้อได้ถึง 31 ธันวาคม 2565 - +
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี Prevnar13 (3 เข็ม) สั่งซื้อได้ถึง 31 ธันวาคม 2565 - +
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี Prevnar13 (4 เข็ม) สั่งซื้อได้ถึง 31 ธันวาคม 2565 - +
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี SYNFLORIX (2 เข็ม) สั่งซื้อได้ถึง 31 ธันวาคม 2565 - +
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี SYNFLORIX (3 เข็ม) สั่งซื้อได้ถึง 31 ธันวาคม 2565 - +
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคไอพีดี SYNFLORIX (4 เข็ม) สั่งซื้อได้ถึง 31 ธันวาคม 2565 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4