วัคซีนสำหรับเด็ก เรื่องที่พ่อแม่ต้องรู้
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
17-ม.ค.-2566
title ในปัจจุบันโรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงโรคระบาดต่างๆ นั้นมีการพัฒนาตัวเองไปอย่างมากมาย เราจะสังเกตได้ว่า มีชื่อโรคแปลกๆ ใหม่ๆ หรือสายพันธุ์ต่างๆ เพิ่มขึ้นมากจากอดีต ซึ่งบางโรคก็ไม่รุนแรงและสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่บางโรคก็มีอันตรายถึงชีวิตได้ ดังนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดคือ “การสร้างภูมิคุ้มกัน” ด้วยการ “ฉีดวัคซีน” โดยเฉพาะกับเด็กๆ ซึ่งภูมิต้านทางยังไม่แข็งแรงเหมือนผู้ใหญ่ จึงจำเป็นที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องใส่ใจ พาบุตรหลายไปรับวัคซีนป้องกันโรคต่างๆ ในแต่ละช่วงอายุ

สำหรับวัคซีนในประเทศไทยปัจจุบันแบ่งออกเป็น
วัคซีนพื้นฐานที่อยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิตุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขที่เด็กทุกคนต้องได้รับ คือ
- วัคซีนวัณโรค
- วัคซีนคอตีบ
- ไอกรน
- บาดทะยัก
- วัคซีนโปลิโอ
- วัคซีนหัดเยอรมัน
- คงทูม
- วัคซีนตับอักเสบบี
- วัคซีนไข้สมองอักเสบเอจี  และวัคซีนทางเลือกอย่าง วัคซีนโรต้า ไอพี
ซึ่งปัจจุบันพบโรคเหล่านี้ได้ คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายจึงควรให้ความสำคัญกับการฉีดเพื่อป้องกันโรคกับลูกน้อยของคุณ หากไม่อยากให้โรคภัยต่าง ๆ มาคุกคามสุขภาพของลูกน้อยของคุณเมื่อถึงช่วงวัยที่เขาควรได้รับวีคซีนตามช่วงอายุ อย่าลืมที่จะพาเขาไปรับวัคซีนตามกำหนดนะ


เมื่อใดที่เด็กควรงดการฉีดวัคซีน
เมื่อเด็กป่วยไม่ว่าจะเป็นกรณีเป็นหวัด มีไข้ ป่วยเพียงเล็กน้อย หรือ หากเด็กมีโรคประจำตัวก็ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการรับวัคซีน ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ผู้ทำการรักษา

ผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีน
เด็กบางคนอาจจะมีไข้หลังการฉีดวัคซีนบางตัว ซึ่งแพทย์อาจจะให้คำแนะนำในการดูแล หรือ บางกรณีเด็กบางคนที่มีอาการแพ้ไข่ขาว แพทย์จะให้งดการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยให้พ่อแม่ใช้วิธีการเฝ้าระวังไม่ให้เด็กคลุกคลีกับผู้ป่วยไข้หวัด ฝึกล้างมือให้เป็นนิสัย กินอาหารสดใหม่เพื่อเป็นการป้องกันการเจ็บป่วย


ข้อมูลโดย นพ.สุรพงษ์ สีโทชวลิต 

กุมารเเพทย์ ศูนย์กุมารเวช  
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 1100-1101     
Line id : @Paolochokchai4