ก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

ก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศ ต้องเตรียมตัวอย่างไร

มีแพลน “เที่ยวทั้งที” แต่ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้าง? ให้พร้อมกับการ “ออกทริป” ในครั้งนี้ เพราะในปัจจุบันมีสถานการณ์ต่างๆ มากมายที่เข้ามา ทำให้หลายๆคนมีความรู้สึกว่าตัวเองห่างหายจากการ “ไปเที่ยวต่างประเทศ” มานานแล้ว และเกิดความกังวลใจในการเตรียมความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นยาประจำตัว สิ่งของจำเป็น หรือการฉีดวัคซีนต่างๆ เพราะหากไม่เตรียมพร้อมก่อนล่วงหน้า ก็อาจจะเป็นอุปสรรคในระหว่าง “การเดินทาง” หรือช่วงที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ