ตรวจสุขภาพประจำปีแบบไหน ที่เหมาะกับเรา

ตรวจสุขภาพ เป็นการค้นหาความเสี่ยงและปัญหาด้านสุขภาพ เพราะกว่า 70% มักจะไม่มีอาการสัญญาณเตือนของโรคทีเป็นอยู่

ตรวจสุขภาพประจำปี…ควรตรวจถึง “อายุ” เท่าไหร่?

ร่างกายของคนเราก็เหมือนกับรถยนต์ที่จำเป็นต้องเช็คสภาพบำรุงรักษาและแก้ไขให้ทันก่อนที่โรคต่าง ๆ จะลุกลามหรือรุนแรง ดั้งนั้นการตรวจสุขภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทำให้ได้เรารู้ถึงสภาวะสุขภาพของตัวเอง

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี

การตรวจสุขภาพประจำปีถือเป็นการสร้างเสริมสุขภาพเชิงป้องกันเพื่อประเมินความเสี่ยงให้รู้ก่อนโรคลุกลาม