ห้องผู้ป่วยหนัก ICU อาคาร 5
Building Room Classiflc Bed (THB) Food (THB) Nursing Care (THB) Service Charge (THB) Total (THB)
3,660.00 630.00 2,000.00 800.00 7,090.00
  • ห้องผู้ป่วยหนัก ICU อาคาร 5

เป็นห้องพักที่เเยกผู้ป่วยโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศจากภายนอกที่ปนเปื้อนเชื้อโรคเข้ามาสู่ห้องพักผู้ป่วย โดยมีทีมแพทย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางพร้อมให้การดูเเลผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยความชำนาญ และประสบการณ์ในการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ เพื่อให้รับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4  
โทร 02 - 5144141 ต่อ 1150 - 1151