ห้องความดันลบ
Building Room Classiflc Bed (THB) Food (THB) Nursing Care (THB) Service Charge (THB) Total (THB)
4,160.00 630.00 2,500.00 800.00 8,090.00
  • ห้องความดันลบ อาคาร 5

เป็นห้องที่สะอาด เเละปลอดเชื้อใช้ในการป้องกันการเเพร่กระจายของอนุภาคเชื้อโรคในอากาศจากผู้ป่วยไปสู่ผู้ป่วย โดยระบบภายในห้องจะมีช่องอากาศไหลเข้า (Intake air) จากอากาศภายนอก หรือบริเวณที่มีอากาศสะอาดด้านหน้าห้องโดยผ่านการกรองอากาศด้วย HEPA Filter พร้อมการดูเเลอย่างใกล้ชิดด้วยทีมพยาบาลฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4  
โทร 02 - 5144141 ต่อ 1150 - 1151