โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายพร้อมฝากครรภ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
15-ม.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2563

โปรแกรมฝากครรภ์และคลอดเหมาจ่าย

มากกว่า 6,000 ครอบครัวที่วางใจให้เราดูแล กับโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย  สำหรับคุณแม่มือใหม่ที่ตั้งครรภ์ สิ่งที่คุณแม่ต้องคิดถึงเป็นอันดับแรกก็คือ การฝากครรภ์และการพบแพทย์ เพราะการฝากครรภ์นั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่าง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ได้เป็นอย่างดี เพราะตลอดระยะเวลากว่า 9 เดือนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ สิ่งที่ต้องดูแลให้ดีที่สุด ก็คือสุขภาพของคุณแม่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  เพราะเรารู้ดีว่าลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาคือของขวัญที่ดีที่สุด เราจึงให้ความใส่ใจในทุก รายละเอียด ทุกขั้นตอน ที่จะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนในครอบครัว   โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เรามุ่งมั่นที่จะดูแลทั้งคุณแม่และคุณลูกด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมดูแลในทุกกระบวนการ  เพราะเราเชื่อว่า ลูก คือรางวัลแห่งความสุข ที่มาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับคนในครอบครัว

 

รายละเอียดโปรแกรมฝากครรภ์และคลอดเหมาจ่าย


โปรแกรม


คลอดธรรมชาติ


จำนวนวันนอน


ผ่าตัดคลอด


จำนวนวันนอน

                           Premium

49,000

2 คืน 3 วัน

59,000

3 คืน 4 วัน

                     Premium Plus 1
                 

54,000

คืน 3 วัน

64,000

3 คืน 4 วัน

                    Premium Plus 2
         

59,000

2 คืน 3 วัน

69,000

3 คืน 4 วัน

 

ของขวัญสำหรับคุณแม่

- ตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

- ตรวจภายในและตรวจมะเร็งปากมดลูก ( หลังคลอด )

- วัคซีนป้องกันบาดทะยักหลังคลอด

 

ของขวัญต้อนรับลูกน้อย

- กรอบรูปเด็กทารกแรกเกิด Smiling Studio รูปเดี่ยวเด็กทารก

- Gift Set หลังคลอดบุตร

- บัตรสมาชิกส่วนลดค่ารักษาพยาบาล Paolo Gold Card / Paolo Platinum Card


 

โปรแกรมเพิ่มเติมกรณีผ่าตัดคลอดเหมาจ่าย

- ทำหมัน ราคา 4,000.-

- ผ่าตัดไส้ติ่ง ราคา 5,000.-

- ทำหมันและผ่าตัดไส้ติ่ง ราคา 8,000.-

- คลอดแบบมีกฤษ์ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพสตรี

 

เงื่อนไขโปรแกรมฝากครรภ์และคลอดเหมาจ่าย

- กรณีอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ แล้วไม่สามารถเห็นทารกได้อย่างชัดเจน ทางโรงพยาบาลให้สิทธิ์ในการทำอัลตร้าซาวด์ 4 มิติซ้ำอีก 1 ครั้งในวันเดียวกัน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หากการทำอัลตร้าซาวด์ครั้งที่ 2 ยังไม่สามารถเห็นทารกในครรภ์อย่างชัดเจนอีก ทาง รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นสิทธิประโยชน์อย่างอื่นใดทดแทนได้

- อัตราค่าบริการข้างต้นกรณีคลอดปกติ มารดาที่มีโรคประจำตัวที่มีผลต่อการคลอด เช่น โรคหัวใจ โรคเบาหวานและโรคความดันที่ไม่สามารถควบคุมได้หรือโรคที่มีความผิดปกติของการแข็งตัวของเลือด ที่แพทย์วินิฉัยแล้วเห็นสมควรให้รับบริการแบบปกติ ไม่ใช่แบบเหมาจ่าย โรงพยาบาลจะคิดค่ารักษาพยาบาล และค่าทำคลอดตามความเป็นจริงในอัตราปกติ

- สงวนสิทธิ์ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยเท่านั้น

- รวมค่าแพทย์ ค่ายา เวชภัณฑ์พื้นฐานที่จำเป็นตลอดระยะเวลาที่พักฟื้นในโรงพยาบาล

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

- ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น

- สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2563

 

สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพสตรี  โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 1203 - 1204