โปรแกรมคลอดเหมาจ่ายพร้อมฝากครรภ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
15-ม.ค.-2563 ถึง 31-ธ.ค.-2565

มากกว่า 7,000 ครอบครัวที่วางใจให้เราดูแล กับโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย  สำหรับคุณแม่มือใหม่ที่ตั้งครรภ์ สิ่งที่คุณแม่ต้องคิดถึงเป็นอันดับแรกก็คือ การฝากครรภ์และการพบแพทย์ เพราะการฝากครรภ์นั้นจะช่วยลดความเสี่ยงต่าง ที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ได้เป็นอย่างดี เพราะตลอดระยะเวลากว่า 9 เดือนที่คุณแม่ตั้งครรภ์ สิ่งที่ต้องดูแลให้ดีที่สุด ก็คือสุขภาพของคุณแม่ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  เพราะเรารู้ดีว่าลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาคือของขวัญที่ดีที่สุด เราจึงให้ความใส่ใจในทุก รายละเอียด ทุกขั้นตอน ที่จะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนในครอบครัว   โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เรามุ่งมั่นที่จะดูแลทั้งคุณแม่และคุณลูกด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยบุคลากรทางการแพทย์ที่ร่วมดูแลในทุกกระบวนการ  เพราะเราเชื่อว่า ลูก คือรางวัลแห่งความสุข ที่มาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้กับคนในครอบครัว

รายละเอียดโปรแกรมฝากครรภ์รวมคลอดเหมาจ่าย


โปรแกรม


คลอดโดยวิธีธรรมชาติ


จำนวนวันนอน


ผ่าตัดคลอด


จำนวนวันนอน


Platinum
(ฝากครรภ์รวมคลอดพร้อมวัคซีนลูกน้อยถึงแรกเกิด)


39,900.-


3 วัน 2 คืน


49,900.-


4 วัน 3 คืน


Platinum Plus 1
          (ฝากครรภ์รวมคลอดพร้อมวัคซีนลูกน้อยถึง 1 ปี)       


46,900.-


3 วัน 2 คืน


54,900.-


4 วัน 3 คืน


Platinum Plus 2
          (ฝากครรภ์รวมคลอดพร้แมวัคซีนลูกน้อยถึง 2 ปี)    


51,900.-


3 วัน 2 คืน


59,900.-


4 วัน 3 คืน

 

รายละเอียดโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย (ไม่รวมฝากครรภ์)

โปรแกรม

คลอดโดยวิธีธรรมชาติ

 จำนวนวันนอน 

ผ่าตัดคลอด จำนวนวันนอน

 Standard
(คลอดเหมาจ่ายพร้อมวัคซีนลูกน้อยถึงแรกเกิด)

31,900.-3 วัน 2 คืน41,900.-4 วัน 3 คืน

ของขวัญสำหรับคุณแม่
• ตรวจอัลตร้าซาวด์ 2 มิติ 2 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

• ตรวจอัลตร้าซาวด์ 4 มิติ 1 ครั้ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


ของขวัญต้อนรับลูกน้อย

• กรอบรูปเด็กทารกแรกเกิด Smiling Studio รูปเดี่ยวเด็กทารก

• Gift Set หลังคลอดบุตร

• บัตรสมาชิกส่วนลดค่ารักษาพยาบาล Paolo Silver card / Paolo Gold card


โปรแกรมเพิ่มเติมกรณีผ่าตัดคลอดเหมาจ่าย

• ทำหมัน ราคา 4,000.-

• ผ่าตัดไส้ติ่ง ราคา 5,000.-

• ทำหมันและผ่าตัดไส้ติ่ง ราคา 8,000.-

• คลอดแบบมีกฤษ์ สามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพสตรี

 

เงื่อนไขโปรแกรมฝากครรภ์รวมคลอดเหมาจ่าย และโปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

• อัตราค่าบริการดังกล่าว กรณีผ่าตัดคลอดเท่านั้น
• สวนสิทธิ์ราคาดังกล่าวสำหรับคนไทยเท่านั้น
• รวมค่าแพทย์สูตินรีผ่าตัด ค่ายาและเวชภัณฑ์พื้นฐาน อุปกรณ์ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัด
• การรับสิทธิราคาดังกล่าวขึ้นอยู่กับการประเมินรอยโรคตามดุลยพินิจของแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ
• กรณีทีมีการรักษาอื่น ๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ไม่ได้ระบุในโปรแกรม หรืออาการแทรกซ้อนที่ไม่เกี่ยวข้องคิดค่าบริการส่วนเกินตามจริง
•  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
• เข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
•  สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2565
บทความสุขภาพสำหรับคุณ

• ลูกไม่ดิ้น…สัญญาณอันตรายที่คุณแม่ควรเฝ้าระวัง!
• เลือดออกในช่องคลอด หนึ่งในสัญญาณอันตรายขณะตั้งครรภ์
• การดูแลตัวเองหลังคลอดที่คุณแม่ต้องรู้
• ดูแลตัวเองอย่างไร…ไม่ให้ป่วยในขณะตั้งครรภ์สอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์สุขภาพสตรี
 
โรงพยาบาลเปาโล
โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 1203 - 1204