โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีตามช่วงอายุ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
28-มี.ค.-2567 ถึง 01-ม.ค.-2568
โปรแกรมตรวจสุขภาพ
ประจำปีตามช่วงอายุ
ตรวจสุขภาพตามช่วงวัย เป็นกาารตรวจสุขภาพที่จะมีความแตกต่างกันทั้งช่วงวัยรุ่น วัยทำงาน และวัยผู้สูงอายุ เนื่องจากโอกาสหรือความเสี่ยงของแต่ละช่วงวัยไม่เหมือนกัน เพราะอาจมีความเสี่ยงมาจากกรรมพันธุ์ หรืออาจมีความเสี่ยงมาจากการใช้ชีวิตประจำวัน ซึ่งสาเหตุเหล่านี้ทำให้การเลือกตรวจสุขภาพในแต่ละครั้งจำเป็นต้องเลือกตรวจสุขภาพให้ครอบคลุมตามความเสี่ยงของแต่ละช่วงวัย


โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ

อายุ
25 – 34 ปี

อายุ 35 - 49 ปี

อายุ 50 - 59 ปี

อายุ 60 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป
ชาย / หญิงชาย
หญิง
ชาย
หญิง
ชาย+EST
ชาย+ECHO
หญิง + EST
หญิง + ECHO

แพทย์ตรวจร่างกายซักประวัติ


ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ 

Physical Examination  


วัดความดันโลหิต ชีพจร

Blood Pressure , Vital signs


ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

Weight & Hight


ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย

BMI


ตรวจประเมินระดับการมองเห็น
VA


รายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐาน


ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

CBC


ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด

Fasting Blood Sugar


ตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด

HbA1c


ตรวจระดับไขมันในเลือด

Cholesterol


ตรวจระดับไขมันในเลือด

Triglyceride


ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง

HDL


ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ

LDL


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGOT (AST)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

SGPT (ALT)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

Alkaline Phosphatase


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

Total Protein


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

Albumin


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

Bilirubin (Direct)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ

Bilirubin (Total)


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

B.U.N


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

Creatinine


ตรวจหากรดยูริคในเลือด

Uric Acid


ตรวจปัสสาวะ

Urine Examination


ตรวจเอกซเรย์ปอด
Chest X-ray 


ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

EKG

รายการตรวจห้องปฏิบัติการเจาะลึกเฉพาะทาง


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ

AFP


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้

CEA


ตรวจหาไทรอยด์

TSH


ตรวจหาไทรอยด์

FT4


ตรวจหาไทรอยด์

FT3


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก

PSA


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่

CA125


ตรวจหาสารบ่งชี้งมะเร็งตับอ่อน

CA19-9


ตรวจอุจจาระ
Stool Examination and Occuit Bloodตรวจหาสารอิเล็กโทรไลต์

Electrolyte

รายการตรวจเครื่องมือเฉพาะทาง


ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด

Ultrasound Whole Abdomen


ตรวจมะเร็งปากมดลูก

Thin Prep


ตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิตอลพร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม

Digital Mammogram & Ultrasound Breast


ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์

Ultrasound Thyroid


ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย

Exercise Stress Test


ตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง

Echocardiogram


ตรวจคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูก 3 ส่วน

Bone Mineral Density 3 Part


ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ

CT Calcium Score


สิทธิพิเศษในโปรแกรม


คูปองอาหารว่าง

Black Canyon Voucher
100.-200.-200.-200.-200.-500.-500.-500.-500.-


ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก

Hospital Service Charge - OPD● 

ผลตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Report ราคาปกติ (บาท)
3,900.-7,900.-7,900.-9,900.-9,900.-11,900.-11,900.-13,900.-13,900.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ 
4. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
5. เมื่อซื้อโปรแกรมเเล้วไม่สามารถยกเลิก หรือคืนเงินได้ในทุกกรณี
6. กำหนดส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 ธันวาคม 2567
7. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 มกราคม 2568

8. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
9. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนด


สอบถามรายละเอียด 
ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 5 ชั้น 1

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 5160 - 5161

Line : @Paolochokchai4 

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 25 - 34 ปี สำหรับชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 25 - 34 ปี สำหรับหญิง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 35 - 49 ปี สำหรับชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 35 - 49 ปี สำหรับหญิง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 50 - 59 ปี สำหรับชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 50 - 59 ปี สำหรับหญิง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป พร้อมตรวจ EST สำหรับผู้ชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป พร้อมตรวจ ECHO สำหรับผู้ชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป พร้อมตรวจ EST สำหรับหญิง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป พร้อมตรวจ ECHO สำหรับหญิง - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4