โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนสมรส
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
14-ม.ค.-2563 ถึง 31-มี.ค.-2563

พื่อชีวิตรักที่สมบูรณ์แบบ เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยความพร้อม
กับโปรแกรมตรวจสุขภ
าพก่อนสมรส ชาย-หญิง
ราคา 6,000.-

No.รายการตรวจชายหญิงชายหญิง
1

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด

CBC

****
2ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่ CA125-*-*
3ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
PSA*-*-
4ตรวจหมู่เลือดBlood Group 
****
5

ตรวจหมู่เลือดพิเศษ

Blood  Group RH

****
6

ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี

HBs Ag

****
7

ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิด บี

Anti  HBs

****
8

ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง

Hb Typing

****
9

ตรวจหาภูมิคุ้มกันหัดเยอรมัน

Rubella IgG

-*-*
10ตรวจหาเชื้อกามโรคVDRL (RPR)****
11ตรวจภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสเอดส์Anti HIV****
12ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอกService Charge****
13ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์PV By Gyne****
ราคา3,500.-
(MM63030)
3,500.-
(MM63031)
6,000.-
(MM63032,MM63033)
พร้อมเลือกตรวจเพิ่มเฉพาะทางได้ ในราคาพิเศษ

- ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูก ราคา 1,600.-
- ชุดตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ ราคา 1,600.-
- ชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกและคัดกรองเชื้อ HPV ราคา 2,500.-เงื่อนไขการเข้ารับบริการ :

- สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม  - 31 มีนาคม  2563
- โปรแกรมรวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
- ใช้บริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น
- กรณีโปรแกรมคู่ ชาย-หญิง ไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายแยกรายโปรแกรมได้
- โปรแกรมเฉพาะทางราคาพิเศษ ไม่สามารถซื้อแยกจากโปรแกรมหลักได้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ตรวจสุขภาพ / ศูนย์สุขภาพสตรี
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 3111 / 1203-1204

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรกรมตรวจก่อนสมรส ชาย-หญิง ราคา 6,000 บาท สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น. - +
โปรกรมตรวจก่อนสมรส ชาย ราคา 3,500 บาท สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น. - +
โปรกรมตรวจก่อนสมรส หญิง ราคา 3,500 บาท สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น. - +
เลือก รายการเสริม จำนวน ราคา
ตรวจมะเร็งปากมดลูก สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น. - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น. - +
ตรวจมะเร็งปากมดลูก และ หาเชื้อ HPV สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 31 มีนาคม 2563 เท่านั้น. - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4