เตรียมตัวจะมีลูก… ”ว่าที่คุณแม่” ต้องตรวจอะไรบ้าง?
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
20-ต.ค.-2561
title การมีลูกเป็นประสบการณ์ที่สร้างทั้งความสุขและช่วยเติมเต็มชีวิต ซึ่งว่าที่คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายย่อมมีความคาดหวังให้ทารกที่จะเกิดมามีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

เช่นเดียวกับการตั้งครรภ์ที่ ปลอดภัย ไร้ปัญหา เพราะฉะนั้นการเตรียมตัวที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณพ่อคุณแม่ควรใส่ใจ

เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์…สิ่งสำคัญที่ห้ามมองข้าม

การตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์โดยไม่มีโรคแทรกซ้อนหรืออันตรายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์นั้น จะมาจากการเตรียมตัวที่ดีของคุณแม่ การดูแลความพร้อมให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ และควรที่จะต้องได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยเริ่มจากการตรวจสภาวะร่างกายในปัจจุบันประกอบกับประวัติความเจ็บป่วยของคุณแม่และสมาชิกในครอบครัว เพื่อดูว่ามีข้อห้ามหรือข้อจำกัดใดๆ ในการตั้งครรภ์หรือไม่ รวมถึงมีโรคทางพันธุกรรมใดๆ ที่ผิดปกติหรือเปล่า เพื่อที่จะได้ทำการรักษาก่อนการตั้งครรภ์ และไม่ส่งผลอันตรายต่อลูกน้อย

ก่อนตั้งครรภ์…ว่าที่คุณแม่ต้องตรวจอะไรบ้าง

1.ตรวจร่างกายโดยทั่วๆ ไปของคุณแม่

เพื่อดูความสมบูรณ์ของร่างกายว่าแข็งแรงพอไหม มีโรคบางอย่างที่เป็นอันตรายต่อการตั้งครรภ์หรือไม่ และที่เพิ่มเติมคือ แพทย์มักจะแนะนำให้ตรวจภายในเพื่อดูความผิดปกติของมดลูกหรือรังไข่ร่วมด้วย

2.ตรวจเลือดอย่างละเอียด

ควรตรวจเลือดดูก่อนว่ากรุ๊ปเลือดของพ่อกับแม่เข้ากันหรือไม่ ซึ่งกรุ๊ปเลือดที่พบบ่อยมากในคนไทยคือ A, B และ O และ Rh+ แต่บางคนก็อาจมีกลุ่มเลือด Rh- ซึ่งพบได้ยาก แต่ถ้าหากตรวจพบว่ามีเลือดเป็น Rh- การตั้งครรภ์ท้องสองจะมีความเสี่ยงอาจเกิดการแท้งได้ จึงต้องมีการสำรองเลือดในกลุ่มนี้เอาไว้ด้วย นอกจากนี้ยังต้องตรวจเช็คความเข้มของเลือดร่วมด้วย เพราะในช่วงตั้งครรภ์คุณแม่จะมีภาวะซีดสูงกว่าปกติ ดังนั้นควรเพิ่มความเข้มข้นของเลือดด้วยการกินธาตุเหล็กบำรุงก่อนการตั้งครรภ์ รวมไปถึงการตรวจเลือดเพื่อดูการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น ดูเรื่องเบาหวาน ไขมันในเลือด และยังแนะนำให้ตรวจเลือดเพื่อคัดกรองธาลัสซีเมียด้วย เพราะถ้าหากคุณพ่อคุณแม่มีโรคนี้แฝงอยู่ ก็อาจจะถ่ายทอดไปสู่ลูกได้ และการตรวจเลือดยังครอบคลุมไปถึงการตรวจหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น โรคซิฟิลิส หรือโรคเอดส์ เพราะถ้ามีโรคเหล่านี้ ก็ไม่ควรจะปล่อยให้มีการตั้งครรภ์เกิดขึ้น

3.ตรวจสอบหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี

เนื่องจากเป็นเชื้อที่สามารถติดต่อได้จากการมีเพศสัมพันธ์และทางสายเลือด ซึ่งจะส่งผลต่อการมีลูกในอนาคตได้เช่นกัน และยังเป็นเชื้อสำคัญที่นำไปสู่ตับอักเสบเรื้อรังจนกลายเป็นมะเร็งตับ ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยทุกวันนี้ การตรวจหาเชื้อและภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบีจึงเป็นสิ่งสำคัญ

4.ตรวจหาภูมิคุ้มกันของหัดเยอรมัน

เพราะถ้าหากคุณแม่เป็นหัดเยอรมันตอนตั้งครรภ์ เด็กในครรภ์ก็จะมีความเสี่ยงที่จะพิการหรือตัวคุณแม่เองก็มีโอกาสแท้งได้สูงมากเช่นกัน

5.ตรวจสุขภาพฟัน

การมีฟันผุและเหงือกติดเชื้อสามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กในครรภ์ได้ หญิงที่วางแผนตั้งครรภ์ควรรับการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันก่อนหน้าประมาณ 5 เดือน เพื่อเป็นการเผื่อเวลาในการรักษาฟันที่มีปัญหา

ทางที่ดีที่สุดของการวางแผนมีบุตร คือ ควรมีการตรวจร่างกายก่อนการแต่งงาน และควรตรวจร่างกายอีกครั้งก่อนการตั้งครรภ์อย่างน้อย 3 เดือน เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ขณะตั้งครรภ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับคุณแม่และลูกในครรภ์

สอบถามรายละเอียด

ศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคาร 3 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร.02-514-4141 ต่อ 3111