โรคสมองและระบบประสาท ความผิดปกติที่ตรวจรู้ได้
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
12-ม.ค.-2567
สมองเป็นอวัยวะที่สำคัญ และสลับซับซ้อนที่สุด เพราะสมองทำหน้าที่ไม่ต่างจากศูนย์กลางในการควบคุมการทำงานของทุกส่วนในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะต่าง ๆ การเคลื่อนไหว ความคิด ความจำ ประสาทรับรู้ หรือพฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งรอบตัว เพราะหากไม่ได้รับการรักษาก็อาจทำให้แขนขาอ่อนแรง อัมพฤกษ์ อัมพาต หรือก่อให้เกิดความพิการแก่ร่างกายได้ และหากรุนแรงก็อาจถึงขั้นอันตรายถึงชีวิต


โรคระบบประสาทและสมอง เกิดขึ้นได้อย่างไร
 • ผู้ที่มียีนผิดปกติ ซึ่งมีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไป และหากได้รับปัจจัยเพียงเล็กน้อย ก็สามารถกระตุ้นให้เกิดอาการผิดปกติได้
 • ผู้ที่ไม่มียีนผิดปกติ สามารถป้องกันตัวเองจากโรคของสมองและระบบประสาทได้ด้วยการรักษาสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงลักษณะการใช้ชีวิตที่ทำให้เกิดความเสี่ยง เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่

โรคที่พบบ่อย ของระบบประสาทและสมอง

 • โรคหลอดเลือดสมองตีบ มีอาการของแขน ขา หรือใบหน้าซีกใดซีกหนึ่งชา อ่อนแรง เคลื่อนไหวลำบาก หรือเคลื่อนไหวไม่ได้ อย่างทันทีทันใด เกิดขึ้นเนื่องจากหลอดเลือดแดงไปเลี้ยงสมองตีบ ตัน หรือแตก ทำให้เนื้อสมองขาดอาหารและออกซิเจน เกิดภาวะเนื้อสมองเสียหาย
 • โรคอัลไซเมอร์ เกิดจากการที่เซลล์สมองถูกทำลายโดยไม่มีการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นทดแทน ส่งผลให้ผู้ป่วยมีความบกพร่องทางสมองในส่วนของสติปัญญา เช่น ความคิด ความจำ และการตัดสินใจ ในขณะที่สมองส่วนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวยังใช้การได้ดี
 • โรคเนื้องอกสมอง เกิดจากการที่มีเนื้อเยื่อเจริญเติบโตผิดปกติในเซลล์สมอง หรือบริเวณใกล้เคียงสมอง จนกระทบต่อระบบการทำงานของระบบสมอง และประสาท ทำให้เกิดอาการต่างๆ กับร่างกาย เช่น ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน มองเห็นภาพไม่ชัด มีปัญหาด้านการพูด เคลื่อนไหว อาจรุนแรงถึงขั้นมีอาการชัก หรือเป็นอัมพาต
 • โรคลมชัก เกิดจากความผิดปกติของกระแสไฟฟ้าในสมอง ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น พันธุกรรม สมองพิการแต่กำเนิด พยาธิในสมอง เส้นเลือดสมองผิดปกติ สมองได้รับความกระทบกระเทือน มีเนื้องอกสมอง
 • โรคพาร์กินสัน เป็นผลมาจากการตายของเซลล์สมองซึ่งทำหน้าที่ผลิตสารเคมีที่เรียกว่า โดพามีน (Dopamine) ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ เมื่อระดับของโดพามีนลดลง การควบคุมกล้ามเนื้อก็ยากขึ้น ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการสั่นบริเวณมือ แขน ขา ขากรรไกร เคลื่อนไหวช้า ขยับแขนขา แสดงท่าทางและเดินลำบาก
 • โรคกลุ่มการเคลื่อนไหวผิดปกติ หรือ กล้ามเนื้อบิดเกร็ง เป็นภาวะที่กล้ามเนื้อบีบรัดผิดปกติ และไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ ทำให้อวัยวะบางส่วนเกิดจากการกระตุก เคลื่อนตัวช้าแบบซ้ำ ๆ ซึ่งมักจะเกิดบริเวณตรงคอ มือ ขา ดวงตาส่วนบน ลิ้น กล่องเสียง เป็นต้น โดยจะเกิดอาการเมื่อเวลาเครียด หรือกังวล
 • ปวดศีรษะและไมเกรน เป็นการปวดศีรษะที่รบกวนชีวิตประจำวัน โดยมีลักษณะการปวดแบบตุบๆ เป็นจังหวะ มักจะเกิดข้างเดียวของศีรษะ แต่ก็สามารถเป็นทั้งสองข้างได้ โดยอาการปวดในช่วงแรกมักมีความรุนแรงเพียงเล็กน้อย และค่อยๆ เพิ่มความรุนแรงขึ้น


เครื่องมือที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคทางสมอง
เพื่อการวินิจฉัยโรคระบบประสาทและสมองให้มีความถูกต้อง ตรงจุด และสามารถวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว เราจึงนำเอาเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการตรวจวินิจฉัย เพื่อยกระดับรักษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยมีเป้าหมายว่าให้ระบบประสาทและสมองฟื้นฟู และให้ผู้ป่วยกลับมาแข็งแรง ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้ง
 • การตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยภาวะผิดปกติในศีรษะ ว่าส่วนไหนเป็นจุดเสียหายที่ทำให้เกิดโรค ไม่ว่าจะเป็น เนื้อสมอง เส้นเลือดแดง หรือดำ สามารถค้นพบเนื้องอก มะเร็ง การโป่งพอง เลือดออกของสมอง เป็นต้น
 • การตรวจหลอดเลือดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRA) เป็นวิธีการตรวจหาความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดเนื่องจากไม่ต้องใส่อุปกรณ์สวนหลอดเลือดและผู้ป่วยยังไม่ได้รับรังสีเอกซ์อีกด้วย
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง EEG (Electroencephalography) ช่วยในการวินิจฉัยโรคทางสมองและบอกตำแหน่งของพยาธิสภาพในสมอง รวมถึงการวินิจฉัยโรคลมชัก
 • เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ EMG (Electromyography) ใช้ในการวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทและทางกล้ามเนื้อ เช่น โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง


ดังนั้น การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคทางสมองและระบบประสาทจึงเป็นเรื่องสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงวัยหรือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เพราะหากตรวจพบความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ก็จะได้รีบวางแผนการรักษาได้อย่างทันถ่วงที


ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

คลินิกอายุรกรรม อาคาร 5 ชั้น 1
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
โทร. 02-514-4141 ต่อ 5188 - 5189