เสริมภูมิต้านทาน ด้วยวัคซีนพร้อมสู้ปอดอักเสบ
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
25-ส.ค.-2564
โรคปอดอักเสบ หรือปอดบวม คือ โรคที่ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง ซึ่งเกิดได้จากการติดเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา มักจะพบได้กลุ่มผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำ โดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 2 ขวบ และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 65 ปี และผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆ โอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนจากปอดอักเสบสูงมาก

อาการโรคปอดอักเสบ
1.มีไข้สูง
2.หายใจเหนื่อยหอบ
3.มีเสมหะมากกว่าปกติ
4.ไอ เจ็บแน่นหน้าอก
5.คลื่นไส้ อาเจียน อ่อนเพลีย

วิธีการป้องกันโรคปอดอักเสบ
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อ Streptococcus Pneumoniae หรือ IPD เนื่องจากเชื้อ Steptococcus Pneumoniae เป็นเชื้อที่ก่อโรคที่สำคัญทำให้เกิดปอดอักเสบเยื่อหุ้มสมองอักเสบได้ และเกิดติดเชื้อในกระแสเลือดได้

ใครบ้างที่ควรฉีดวัคซีนโรคปอดอักเสบ
1.ผู้สูงอายุ อายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป
2.ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 2 ขวบ
3.ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ เบาหวาน ตับแข็ง พิษสุราเรื้อรัง เป็นต้น
4.ผู้ที่สูบบุหรี่ หรือเป็นโรคหืด
5.ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันผิดปกติ จากยา เช่น สเตียรอยด์ , ยากดภูมิ , ยาต้านมะเร็งบางชนิด ,โรค SLE, โรครูมาตอยด์

วัคซีนปอดอักเสบ และวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควรรับการฉีดวัคซีนอย่างไร
1.วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ควรรับการฉีด 1 เข็ม ทุกปี
2.วัคซีนโควิด ควรฉีดห่างกันประมาณ 1 เดือน
3.วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ และวัคซีนป้องกันปอดอักเสบจากเชื้อนิวโมคอคคัสสามารถฉีดวันเดียวกันได้

ขอขอบคุณข้อมูล
นพ.กวี ชินศาศวัต
อายุรแพทย์ ประจำคลินิกอายุรกรรม
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 1100-1101