เปลี่ยนประกันสังคม ประจำปี 2567
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
18-ธ.ค.-2566
เปลี่ยนสถานพยาบาล “ ประกันสังคม “ ประจำปี 2567
 • เปลี่ยนง่ายด้วยตนเอง
 • ไม่ต้องทำเรื่องให้ยุ่งยาก
 • ปลอดภัยตรวจสอบข้อมูลได้ 

เปลี่ยนสถานพยาบาลสิทธิ์ประกันสังคมเป็น รพ.เปาโล โชคชัย 4
สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ง่ายๆ
ผ่าน 4 ช่องทางคือ
✅ ยื่นแบบการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ (สปส. 9-02) ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ
✅ เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านเว็บไซต์ sso.go.th คลิก 
เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect คลิก iOS , คลิก Android
เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่าน LINE Official Account สำนักงานประกันสังคม คลิก

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 
สถานพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคม ปี2567
สามารถรับผู้ประกันตนเพิ่มได้อีก 249,550คน
 • สะดวก..จัดพื้นที่บริการผู้ป่วยนอกOne Stop Service
 • วางใจ..ทีมแพทย์เฉพาะทางสหสาขาร่วมดูแล
 • เชื่อมั่น..ด้วยระบบส่งต่อรักษารพ.ในเครือข่าย

เข้าถึง...การรักษา 
เครือโรงพยาบาลเปาโลทั้ง4สาขา สามารถรองรับผู้ประกันตนได้ 860,000 คน พร้อมเคียงข้างดูแลสุขภาพภายใต้มาตรฐานบริการเดียวกันซึ่งโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 ตั้งอยู่ถนนโชคชัย 4 มีเส้นทางการคมนาคมที่เข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ความสะดวกของการเดินทางด้วยเครือข่ายรถไฟฟ้า MRT ลาดพร้าว สามารถเดินทางมาถึงยังโรงพยาบาลได้ง่ายและสะดวก พร้อมดูแล...อย่างเข้าใจ ด้วยทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาตอบสนองคุณภาพชีวิตผู้ป่วยให้เหมาะสมกับอาการ พร้อมแนวทางที่กำหนดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นความปลอดภัย ตั้งแต่การบ่งชี้ผู้ป่วยรายบุคคล มาตรการทวนสอบและรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัย มาตรฐานควบคุมยาและสารน้ำ ด้วยระบบควบคุมคุณภาพของรพ.ชั้นนำ เครือโรงพยาบาลเปาโล พร้อมดูแลด้วยมาตรฐานการแพทย์โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีการรักษาที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู ทุกขั้นตอนพร้อมดูแลคุณ 
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน
 • เข้ารับบริการตรวจสุขภาพประจำปีตามเงื่อนไขช่วงอายุ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • รับบริการทันตกรรมตามสิทธิ์ โดยไม่ต้องสำรองจ่าย
 • ส่วนลดรักษาพยาบาลสำหรับครอบครัวผู้ประกันตน

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4
  โทร 02-514-4141 ต่อ 5160-5161
  Line : Paolochokchai4