โปรแกรมตรวจคัดกรองความผิดปกติโครโมโซมทารกในครรภ์
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
19-เม.ย.-2567 ถึง 01-ม.ค.-2568
ตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์
เช็กความผิดปกติของทารก ได้ตั้งเเต่ในครรภ์
การตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม เเละโครโมโซมจากสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของทารกด้วยการเจาะเลือดของมารดาที่ตั้งครรภ์ เริ่มตรวจได้ตั้งเเต่อายุ 10 สัปดาห์ ซึ่งเป็นวิธีที่เเม่นยำเเละเป็นที่นิยมในปัจจุบัน
รายการตรวจราคา
โปรแกรมตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์ NIPT
9,990.-
โปรแกรมตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์ myNIPT
22,900.-
โปรแกรมตรวจโครโมโซมทารกในครรภ์ Panorama 24,900.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคาโปรแกรมดังกล่าว รวมค่าเเพทย์เเละค่าบริการเรียบร้อยเเล้ว

2. โปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นได้

3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมคิดอัตราค่าบริการตามจริง

4. กรณี ชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้วจะได้รับใบ Confirm Order ผ่านทาง E-mail ของท่าน โดยไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี และใช้เข้ารับบริการที่ โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เท่านั้น 
5.เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับหลักฐาน เอกสารยืนยันการสั่งซื้อ (Confirm Order) ส่งให้อัตโนมัติผ่านทางอีเมล ใช้เป็นหลักฐานในการยืนยันสิทธิ์ในวันที่เข้ารับบริการตรวจสุขภาพ
6. แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการเพื่อพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายบุคคล
7. ไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
8. นัดหมายเเพทย์ก่อนล่วงหน้าเมื่อเข้ารับบริการทุกครั้ง

9.
 โปรโมชั่นดังกล่าวจำหน่ายตั้งเเต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
10. เข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2568

11. เงื่อนเป็นไปตามที่รพ.กำหนด
ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
ศูนย์สุขภาพสตรี อาคาร 5 ชั้น 2
โทร. 02-514-4141 ต่อ 5148 - 5220
Line id : @Paolochokchai4