โปรแกรมตรวจเบาหวาน

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568

เบาหวาน รับประทานอะไรได้บ้าง

เบาหวาน เป็นโรคที่มีความผิดปกติในระบบเผาผลาญอาหารร่วมกับความผิดปกติของฮอร์โมนอินซูลิน อาหารจึงเป็นหัวใจสำคัญในการควบคุมโรค ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และป้องกันการเกิดโรคแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนที่มากับโรคเบาหวาน

เมื่อมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงผิดปกติเป็นระยะเวลานาน น้ำตาลที่สูงขึ้นจะส่งผลโดยตรงต่อหลอดเลือดทั้งขนาดเล็กและขนาดเล็กและขนาดใหญ่

เบาหวานขึ้นตา ป้องกันรักษาก่อนตาบอดด้วยการตรวจสุขภาพตา

เพราะโรคเบาหวานขึ้นตา จะไม่แสดงอาการผิดปกติที่เด่นชัดในระยะแรก ผู้ป่วยจึงมักชะล่าใจ พอรู้ตัวอีกทีอาการตามัวก็รุนแรงแล้ว ดังนั้นผู้ป่วยเบาหวานจึงควรเข้ารับการตรวจสุขภาพตาเป็นประจำ

รักษาเบาหวานขณะตั้งครรภ์

เบาหวานขณะตั้งครรภ์เกิดจากการที่มีภาวะดื้อต่ออินซูลินมากขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ อาจเกิดจากปัจจัยจากรก หรืออื่นๆ

อาการแสดงของโรคเบาหวาน

สัญญาณสำคัญที่บ่งบอกว่าเบาหวานได้เข้ามาอาศัยอยู่ในร่างกายบ้างแล้ว มีดังนี้

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus)

สาเหตุจากการทำงานที่ผิดปกติของฮอร์โมน อินซูลิน (Insulin)

โรคเบาหวาน ปัญหาสุขภาพของผู้สูงวัยที่ต้องรีบรักษา

โรคเบาหวานไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถควบคุมไม่ให้มีอาการรุนแรงได้

โรคปริทันต์ กับผู้ป่วยเบาหวาน ความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ต้องระวัง

โรคปริทันต์อักเสบ หากไม่ได้รับการรักษา อวัยวะโดยรอบตัวฟันจะถูกทำลายไปอย่างช้า ๆ ทุกวันจนต้องสูญเสียฟันไปในที่สุด

เบาหวาน…โรคฮิตของคุณแม่ตั้งครรภ์ และอันตรายกว่าที่คิด!

“โรคเบาหวานขณะตั้งครรภ์” โรคที่อาจทำให้ทั้งคุณแม่และทารกเสี่ยงต่อการเสียชีวิต!

การออกกำลังกายในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง

การออกกำลังกายอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควบคุมและลดความดันโลหิตลงได้

การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน (Foot Care)

ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรได้รับการดูแลสุขภาพเท้า (Foot Care) รวมถึงการรักษาแผลเบาหวานเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแพทย์ผู้เชี่ยว

การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน (Foot Care)

ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรได้รับการดูแลสุขภาพเท้า (Foot Care) รวมถึงการรักษาแผลเบาหวานเพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแพทย์ผู้เชี่ยว

ระดับน้ำตาล แค่ไหน เป็นโรคเบาหวาน?

โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM) เป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin)

Chinese New Year 2023 คัดกรองเบาหวาน

โปรโมชั่นเฉพาะออนไลน์ 18 มกราคม ถึง 22 มกราคม 2566 เท่านั้น!

Chinese New Year 2023 คัดกรองเบาหวาน

โปรโมชั่นเฉพาะออนไลน์ 18 มกราคม ถึง 22 มกราคม 2566 เท่านั้น!