การตรวจสุขภาพตามช่วงวัยเด็ก
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
11-มี.ค.-2567

สร้างสุขภาพดี แข็งแรง ฉลาด สมวัย

การตรวจสุขภาพตามช่วงวัยเด็ก


      เพราะเด็กเป็นช่วงวัยของการเจริญเติบโตที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต และเป็นคนสำคัญอีกหนึ่งคนสำหรับครอบครัวที่ต้องการได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ

      การตรวจสุขภาพเด็กมีความสำคัญไม่ต่างจากผู้ใหญ่ เพราะหากตรวจพบความผิดปกติได้เร็ว อย่างน้อยก็สามารถช่วยให้การดูแลรักษาได้ทันท่วงที และป้องกันโรคที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะทำให้ไม่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการตามวัยของเด็ก นับเป็นพื้นฐานของการมีสุขภาพดีที่คุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองไม่ควรละเลย เพื่อให้ลูกรักเติบโตอย่างแข็งแรงเหมาะสมตามช่วงวัย

การเปลี่ยนแปลงและสุขภาพของเด็กที่ควรติดตามในแต่ละช่วงวัย
ในแต่ละช่วงวัยหรือช่วงเวลาการเติบโตของเด็กมักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่แตกต่างกัน ดังนั้นการติดตามอย่างใกล้ชิดของแต่ละช่วงวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อการดูแลสุขภาพเด็กให้สมบูรณ์และเสริมสิ่งที่ขาดอย่างเหมาะสม

 วัยทารกแรกเกิด – 7 วัน นับตั้งแต่วันแรกที่คลอด จะมีการตรวจประเมินภาวะตัวเหลือง เจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองภาวะพร่องฮอร์โมนไทรอยด์ ตรวจการได้ยิน รวมถึงการฉีดวัคซีนที่สำคัญอย่างวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีและวัคซีนป้องกันวัณโรค

 
 วัยทารกไม่เกิน 6 เดือน จะมีการติดตามการเจริญเติบโต เสริมสร้างพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ให้ได้รับวัคซีนที่เหมาะสมกับวัย

การตรวจสุขภาพตามช่วงวัยเด็ก


 
 วัยทารก 6 12 เดือน ในช่วงวัยนี้จะเริ่มตรวจสุขภาพช่องปาก เพื่อตรวจฟันผุ สุขภาพเหงือก เพราะต้องปรับตัวในการรับประทานอาหาร รวมถึงตรวจตาเพื่อตรวจคัดกรองประเมินภาวะตาเหล่ ตาเข และความผิดปกติต่าง ๆ ตรวจข้อสะโพก ตรวจอวัยวะเพศ ตรวจความเข้มข้นของเลือดเพื่อประเมินภาวะโลหิตจาง

  วัยเด็กตั้งแต่ 1 12 ปี ในช่วงวัยนี้จะเน้นการตรวจด้านพัฒนาการเพราะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง มีการวัดสายตาเพื่อแก้ปัญหาสายตาสั้น ยาว เอียง วัดความดันโลหิต วัดระดับความเข้มข้นของเลือด รวมถึงคำแนะนำที่เหมาะสมด้านการเรียน การเล่น การเข้าสังคมเพื่อให้ปรับตัวได้ถูกต้อง

 
 ช่วงวัย 13 15 ปี ร่างกายจะแข็งแรงโตเต็มวัย แต่ในช่วงวัยนี้อาจละเลยการรับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ การออกกำลังกาย ใช้ชีวิตอย่างเหมาะสม จึงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพโดยรวม เช่น ตรวจสมรรถภาพตับ ตรวจการทำงานของไต ตรวจปัสสาวะ ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดและเกล็ดเลือด ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือด ซึ่งจะเป็นการตรวจเพื่อป้องกันโรคต่าง ๆ ในระยะยาว


      อย่างไรก็ตาม รายการตรวจสุขภาพเด็กขึ้นอยู่กับการพิจารณาโดยทางกุมารแพทย์ ซึ่งอาจจะมีการตรวจเพิ่มเติมตามความเหมาะสมขึ้นอยู่กับสุขภาพร่างกายและความเสี่ยงของเด็กแต่ละคน จึงควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกุมารแพทย์เพื่อให้เด็กเติบโตอย่างสมบูรณ์แข็งแรงสมวัย

นพ.ณัฐวุฒิ เติมทองนพคุณ


บทความสุขภาพ
➮ พัฒนาการของเด็กตามช่วงวัย
➮ โรคภูมิแพ้ในเด็ก ทำไมต้องระวัง
➮ โรคติดเชื้อไวรัส แบคทีเรียในเด็ก ต้อนรับช่วงเปิดเทอม
➮  โรคติดเชื้อในเด็ก ที่พ่อแม่ควรระวัง 

➮ ภาวะโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5121
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset