โรคติดเชื้อในเด็ก ที่พ่อแม่ควรระวัง
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
25-ก.ค.-2565
โรคติดเชื้อในเด็ก ถือเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อยในเด็กเล็ก สาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย หรือติดเชื้อพยาธิ ( Parasite ) บางโรคอาจหายได้เอง บางโรคอาจต้องได้รับการรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ หากลูกรักได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ก็สามารถช่วยป้องกันลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคได้ 

โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็ก 
โรคติดเชื้อในเด็กส่วนมากมักจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลเช่น ถ้าช่วงหน้าฝนอากาศจะเย็นจึงทำให้เชื้อไวรัสอยู่ได้นาน เชื้อไวรัสก็ก่อให้เกิดเชื้อในทางเดินหายใจได้ เช่น โรคไข้หวัดใหญ่ ปอดบวม หรือ RSV 

โรค RSV มักจะเกิดในเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี ส่วนมากเกิดขึ้นบริเวณทางเดินหายใจ มีอาการไข้สูง หอบเหนี่อย มีเสมหะ หรือสารคัดหลั่งออกมาอุดกั้นมาก และเนื่องจากเด็กเล็กจะมีทางเดินหายใจที่แคบ การระบายของเสมหะก็ยากขึ้น จึงยิ่งทำให้เด็กหายใจลำบากโอกาสเกิดการติดเชื้อรุนแรงก็เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิม จึงต้องได้รับการพ่นยาด้วยยาขยายหลอดลม 

ถัดมาก็คือ โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นการติดเชื้อในทางเดินหายใจเหมือนกัน จะมีอาการไข้สูง ไอ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ และอ่อนเพลียซึ่งจะต่างกับโรคไข้หวัดธรรมดาที่มีอาการเบากว่า ที่มีแค่ไอ จาม หรือมีน้ำมูก ถ้าเกิดเป็นช่วงหน้าร้อน ส่วนมากจะเป็นโรคติดเชื้อทางเดินอาหาร เช่น โรคท้องร่วง ท้องเสีย ลำไส้อักเสบ โรคมือเท้าปาก จะมีอาการไข้สูง มีแผลในปากและเจ็บคอ ทำให้กินข้าวได้น้อยลงและน้ำลายยืด ซึ่งจะพบตุ่มแดง ตุ่มน้ำใสในปาก ในคอด้านหลัง และตามมือตามเท้าก็อาจพบได้ เช่นกัน 
สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 1500 900