-
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Gender
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
28-มิ.ย.-2567 ถึง 01-พ.ย.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Gender
การตรวจสุขภาพเป็นประจำ มีความจำเป็นและสำคัญอย่างมากในการดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสามารถช่วยให้เราค้นพบปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดโรค รวมถึงรู้วิธีรับมือในการป้องกันโรคอื่นๆ ที่อาจยังไม่เกิดขึ้นรายการตรวจ Healthy Gender 
20 - 35 ปี
Healthy Gender
36 - 45 ปี
Healthy Gender
46 ปีขึ้นไป
ชาย 
หญิง 
ชายหญิง
ชายหญิง
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examination


พบทันตแพทย์ ตรวจสุขภาพช่องปาก
Dental Physical Examination


พบแพทย์เฉพาะทางสูตินรีแพทย์
Gynecologist Physician Examination กรณีเลือกตรวจ
กรณีเลือกตรวจ
พบแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ
Ortho Physical Examination 


พบแพทย์เฉพาะทางเต้านม
Breast Physical Examination กรณีเลือกตรวจ
กรณีเลือกตรวจ
วัดความดันโลหิต ชีพจร ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง  
Blood Pressire , Vital signs , Weight & Hight


ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC


ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar


ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol


ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride


ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง
HDL


ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ
LDL


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
ALP (Alkaline Phosphatase)


ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
HbA1C


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT(AST)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT(ALT)


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N 


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine


ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid


ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination


ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
HbsAg


ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี
Anti HBs


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
AFP


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
PSA


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
CA125


ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
CEA


ตรวจหาไทรอยด์
TSH


ตรวจหาไทรอยด์ 
FT3


ตรวจหาไทรอยด์ 
FT4


ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด
Calcium


ตรวจวัดระดับค่าวิตามินดี
Vitamin D 25-OH- Total


ตรวจเอกซเรย์ปอด
Chest X-ray


ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG


ตรวจคราบหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ และโชคชัย 4 เท่านั้น)
CT Calcium Score 


ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า (ซ้าย-ขวา)
X-ray Both knees : AP,Lateral


ตรวจคัดกรองความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน
Bone Mineral Density 2 Parts


รายการเลือกตรวจเฉพาะทางเลือกตรวจได้ 1 รายการเลือกตรวจได้ 2 รายการ
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก
PV & ThinPrep


เลือกตรวจ

เลือกตรวจ
ตรวจอัลตร้าซาวด์ไทรอยด์
Ultrasound Neck&Thyroid


เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่
Ultrasound Pelvisเลือกตรวจ

เลือกตรวจ
ตรวจคัดกรองความเสี่ยงมะเร็งเต้านม
Digital Mammogramเลือกตรวจ

เลือกตรวจ 
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
Ultrasound Upper Abdomen


เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
Ultrasound Lower Abdomen 


เลือกตรวจ 
เลือกตรวจ 
เลือกตรวจ 
เลือกตรวจ 
สิทธิพิเศษในโปรแกรม
คูปองอาหารว่าง
Complimentary Voucher
มูลค่า 100 บาท
มูลค่า 100 บาท
มูลค่า 200 บาท
มูลค่า 200 บาท มูลค่า 200 บาท
มูลค่า 200 บาท
บัตรสมาชิกส่วนลดค่ารักษาพยาบาล
Paolo Member Card
Silver Card
Silver Card
Gold Card
Gold Card
Gold Card
Gold Card
สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Report 
    

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ (สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้)
Flu Vaccine
1 เข็ม1 เข็ม
1 เข็ม
1 เข็ม
1 เข็ม
1 เข็ม
ราคา
3,900.-
3,900.-
5,900.-
5,900.-
9,900.-9,900.-

รายการเลือกตรวจสำหรับโปรแกรม
ตรวจสุขภาพ Healthy Gender
***(ไม่จำเป็นต้องซื้อแพ็กเกจหลักก็สามารถเลือกตรวจได้)

รายการตรวจเพิ่มเติม

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี 3 รายการ
Thin prep , U/S Pelvis , Digital Mammogram4,900.-
โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ PV, Thin Prep
2,200.-
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอดCT Low Dose3,900.-
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
HPV DNA3,600.-
โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม
Digital Mammogram & Ultrasound Breast 2,500.-

เงื่อนไขการรับบริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

2. กรณีเลือกโปรแกรมตรวจเฉพาะทางไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ และต้องเข้ารับบริการในวันที่ตรวจโปรแกรมหลักเท่านั้น

3. กรณีตรวจพบความผิดปกติใดๆ รวมถึงความผิดปกติของสุขภาพช่องปาก และจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยหรือรักษาเพิ่มเติม คิดค่าบริการตามจริง
4. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถแลกหรือทอนเป็นเงินสด และเปลี่ยนเป็นสินค้าหรือบริการอื่นได้

5. ต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาได้

6. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2567

7. สามารถเข้ารับบริการได้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

8. โปรแกรมดังกล่าวสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือสัญชาติไทยเท่านั้น

9. **วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธฺุ์ สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้

10. เงื่อนไขเป็นไปตาม รพ.กำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2350
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Gender (20-35 ปี) สำหรับชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Gender (20-35 ปี) สำหรับหญิง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Gender (36-45 ปี) สำหรับชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Gender (36-45 ปี) สำหรับหญิง - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Gender (46 ปีขึ้นไป) สำหรับชาย - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Healthy Gender (46 ปีขึ้นไป) สำหรับหญิง - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งสตรี 3 รายการ - +
โปรแกรมตรวจมะเร็งปากมดลูก พร้อมอัลตร้าซาวด์มดลูกรังไข่ - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด - +
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก - +
โปรแกรมตรวจมะเร็งเต้านม พร้อมอัลตร้าซาวด์เต้านม - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ