-
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
13-พ.ย.-2565 ถึง 01-ม.ค.-2567
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด


รายการตรวจ
ราคา
ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
LOW-DOSE CT-SCAN
2,900.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว 
2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
4. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อ เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
5. โปรแกรมราคาดังกล่าวสำหรับ  โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เท่านั้น
6. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565   –  31 ธันวาคม  2566
7. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 ธันวาคม  2566

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2310-2312
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ