-
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้สำหรับเด็ก
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
26-ต.ค.-2565 ถึง 01-ก.ค.-2566
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้สำหรับเด็ก

โปรแกรมตรวจภูมิแพ้สำหรับเด็ก
รายการตรวจโปรแกรมตรวจภูมิแพ้ในอาหาร (เจาะเลือด) โปรแกรมตรวจภูมิแพ้ในฝุ่น (เจาะเลือด)
Milk

Egg White

Wheat

Soya Bean

Peanut

Tuna

Shrimp

Bermuda Grass

Johnson Gress

D.pteronyssinus

D.farinae

Cat epithelium and dander

Dog dander

Alternaria alternata

Aspergillus fumigatus

Cladosporium herbarum

Cockroach, Gorman

ราคา3,600.-3,600.-

เงื่อนไขการรับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

2. โปรแกรมนี้เหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี

3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง

4. ระยะเวลาส่งเสริมการขายและเข้ารับบริการตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566

5. สามารถเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เท่านั้น

6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

  

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

แผนก กุมารเวชกรรม อาคาร 1 ชั้น 2
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร 02-363-2000 ต่อ 2209-2210
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่

Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้ในอาหาร (เจาะเลือด) - +
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้ในฝุ่น (เจาะเลือด) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ