-
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้สำหรับเด็ก
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
12-มิ.ย.-2567 ถึง 01-ม.ค.-2568
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้สำหรับเด็ก

โปรแกรมตรวจภูมิแพ้สำหรับเด็ก
รายการตรวจโปรแกรมตรวจภูมิแพ้ในอาหาร (เจาะเลือด) โปรแกรมตรวจภูมิแพ้ในฝุ่น (เจาะเลือด)
Milk

Egg White

Wheat

Soya Bean

Peanut

Tuna

Shrimp

Bermuda Grass

Johnson Gress

D.pteronyssinus

D.farinae

Cat epithelium and dander

Dog dander

Alternaria alternata

Aspergillus fumigatus

Cladosporium herbarum

Cockroach, Gorman

ราคา4,000.-4,000.-

เงื่อนไขการรับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์ แต่ไม่รวมค่าบริการ
2. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
3. รณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
4. ***หากลูกค้าเลือกซื้อโปรแกรมในสาขาที่ท่านไม่ต้องการหรือเลือกผิด ลูกค้าจำเป็นต้องรับผิดชอบโปรแกรมนั้นเองทุกกรณี

5. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
6.  โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
7. โปรแกรมดังกล่าวสามารถเข้ารับบริการได้เฉพาะที่ สาขาสมุทรปราการ เท่านั้นสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

แผนก กุมารเวชกรรม อาคาร 1 ชั้น 2
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร 02-363-2000 ต่อ 2209-2210
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่

Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้ในอาหาร - +
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้ในฝุ่น - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ