-
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอดและฉีดวัคซีนไข้เลือดออก
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
16-มิ.ย.-2567 ถึง 01-ม.ค.-2568
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอดและฉีดวัคซีนไข้เลือดออก

รายการตรวจ
ราคา
ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
LOW-DOSE CT-SCAN 
3,900.-
วัคซีนไข้เลือดออกจำนวน 2 เข็ม
5,990.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าวรวมแพทย์และค่าบริการแล้ว
2. กรณีพบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอดมีระยะเวลาส่งเสริมการขายวันนี้ - 31 ธันวาคม 2567
4. โปรแกรมฉีดวัคซีนไข้เลือดออกมีระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2567
5. เข้ารับบริการวันนี้ - 31 มกราคม 2568
6. สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เท่านั้น
7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลกำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2310-2312
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด - +
วัคซีนไข้เลือดออกจำนวน 2 เข็ม - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ