ALLIANZ AYUDHYA PRESTIGE HEALTHCARE PROGRAM 2021
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
22-มิ.ย.-2564 ถึง 01-ม.ค.-2565โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2564 พร้อม! วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับลูกค้าเพรสทีจ อลิอันซ์ อยุธยา

เครือโรงพยาบาลเปาโล เข้าร่วมเป็นโรงพยาบาลพันธมิตร โครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2564 พร้อมบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2021 โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่เปาโล 5 สาขา ตามเงื่อนไข อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต

รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 .. 2564 31 มี.. 2565

รายละเอียดเพิ่มเติม www.azay.co.th (กรณีไม่ได้รับข้อความ SMS สามารถตรวจสอบสิทธิ์และขอรับ "รหัสตรวจสุขภาพประจำตัว" ได้ที่ 02-305-7777)

No.โปรแกรมตรวจสุขภาพ PRESTIGE HEALTHCARE PROGRAM 2021
1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์Physical Examination
2.วัดความดันโลหิต ชีพจรBlood Pressure Vital signs
3.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงWeight & High
4.ตรวจหาค่าดัชนีมวลกายBMI
5.ตรวจประเมินระดับการมองเห็นVA
6.ตรวจความสมบูรณ์ของเลือดCBC
7.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือดFasting Blood Sugar
8.ตรวจระดับไขมันในเลือดCholesterol
9.ตรวจระดับไขมันในเลือดTriglyceride
10.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงHDL
11.ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำLDL
12.ตรวจหน้าที่การทำงานของตับSGPT (ALT)
13.ตรวจหน้าที่การทำงานของไตCreatinine
14.เอ็กซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่Chest X-ray
15.ตรวจปัสสาวะUrine Examination
16.คูปองอาหารComplimentary Voucher
17.วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์Flu Vaccine
18.สมุดรายงานผลการตรวจสุขภาพMedical Check Up Report


เข้ารับบริการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รับเพิ่ม กระเป๋าจุใจ รับหน้าร้อน จำนวน 1 ใบ

(เงื่อนไขเป็นไปตามที่รพ.กำหนด)

การใช้สิทธิ์ตรวจสุขภาพ

 • แสดงรหัสตรวจสุขภาพที่ได้รับผ่านทาง SMS พร้อมบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 • รายชื่อโรงพยาบาลและโปรแกรมการตรวจมีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2020 กรุณาตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลแลโปรแกรมก่อนทำการนัดหมาย
 • กรุณานัดหมายวันและเวลากับทางโรงพยาบาลล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อหลีกเลี่ยงการรอคิวเป็นเวลานาน หรือการปฏิเสธให้บริการจากโรงพยาบาล กรณีมีผู้เข้ารับบริการจำนวนมาก
 • กรณีลบข้อความ SMS สามารถขอรับรหัสใหม่ ได้ที่ Call Center 02-645-0014 ทุกวัน เวลา 9.00 . 17.30 . (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

 

เงื่อนไขการใช้เอกสิทธิ์พิเศษ

 • 1 สิทธิ์ที่ได้รับต่อ 1 โปรแกรมตรวจเท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่น หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ผู้เข้ารับบริการที่มีอายุต่ำกว่า 9 ปี อาจมีค่าบริการทางการแพทย์ที่กุมารแพทย์จะทำการตรวจร่างกายก่อน
 • สิทธิ์การเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ท่านละ 1 เข็ม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเข้ารับการบริการนอกเวลาทำการของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ การพบแพทย์ตรวจรักษาและบริการอื่นๆ)
 • ผู้เข้ารับบริการที่แพ้ไข่ ตั้งครรภ์และกำลังให้นมบุตร หรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ ค่าใช้จ่ายในการปรึกษาแพทย์ไม่รวมในโครงการนี้

ติดต่อเครือ โรงพยาบาลเปาโล

โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร. 02-363-2000
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร. 02-577-8111
โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02-150-0900
โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย โทร. 02-514-4141
โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02-818-9000


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ แผนก บริหารลูกค้าองค์กร
โทร 02-363-2000 ต่อ 4249
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่