-
 โปรแกรมผ่าตัด SAVE & SAFE FOCUS
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
01-ก.พ.-2566 ถึง 01-มิ.ย.-2566
โปรแกรมผ่าตัด SAVE & SAFE FOCUS

เพื่อการบริการผลประโยชน์ และวางแผนได้ล่วงหน้าด้วยโปรแกรม SAVE & SAFE FOCUS ที่สามารถช่วยคลายกังวลเกี่ยวกับการผ่าตัดโดยไม่ต้องจ่ายส่วนเกินในวงเงินที่กำหนด

การผ่าตัดผ่านกล้อง MIS (Minimally Invasive Surgery) เป็นนวัตกรรมการผ่าตัด โดยเจาะผิวหนังบริเวณที่จะทำการรักษาเป็นรูขนาดเล็กๆ ประมาณ 1-2 ซม. ขึ้นอยู่กับอวัยวะที่ต้องการรักษา เป็นการลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะภายใน เสียเลือดน้อย ลดโอกาสการติดเชื้อ รวมทั้งภาวะแทรกซ้อนภายหลังการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติได้เร็วขึ้น 

เตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัด
1. ควรงดดื่มน้ำและอาหารตามแพทย์สั่ง 8 ชั่วโมงก่อนการผ่าตัด
2. พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
3. หากมีโรคประจำตัวที่ต้องทานยาเป็นประจำ ให้แจ้งแพทย์ก่อนการผ่าตัด
4. งดสูบบุหรี่ และงดดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนผ่าตัด 4-6 สัปดาห์
5. ควรทำความสะอาดร่างกายก่อนเข้ารับการผ่าตัด เนื่องจากการผ่าตัดบางชนิดแผลจะไม่ควรโดนน้ำ

โปรแกรมจำนวนวัน (พักฟื้น)
ผ่าตัดส่องกล้องนิ่วในถุงน้ำดี3 วัน 2 คืน
ผ่าตัดส่องกล้องถุงน้ำรังไข่
3 วัน 2 คืน
ผ่าตัดส่องกล้องมดลูกรังไข่
3 วัน 2 คืน

หมายเหตุ : คลายความกังวลกับการผ่าตัดไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน ผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพ วงเงินค่าห้อง 3,000.- ขึ้นไป 

เงื่อนไขในการใช้โปรแกรม

1. วงเงินค่า IPD Room / Day 3,000.- ขึ้นไป พักห้องเดี่ยวไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน

2. กรณีวงเงินค่ารักษาเหมาจ่าย 1 ล้านบาท ขึ้นไป  ไม่ต้องจ่ายส่วนเกิน

3. ต้องเป็นตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ที่ทางบริษัทประกันสุขภาพกำหนด เท่านั้น

4. ผู้เข้ารับการผ่าตัดต้องผ่านการประเมินตามดุลยพินิจแพทย์
5. เงื่อนเป็นไปตามที่รพ. กำหนด


โปรแกรมตรวจสุขภาพ Variety Lifestyleโปรแกรมส่องกล้อง Variety Lifestyleสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
แผนกบริหารประกันสัมพันธ์
โทร.02-363-2000 ต่อ 4249 

Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn