-
โปรแกรมรวมวัคซีนป้องกันโรค
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
20-เม.ย.-2566 ถึง 01-ม.ค.-2567
โปรแกรมรวมวัคซีนป้องกันโรค

***โปรดอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนกดสั่งซื้อ
รายการวัคซีน
ราคา
วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ800.-
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ ไอ กรน1,290.-
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์1,590.-
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด5,800.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. 
โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. เข้ารับบริการได้ที่แผนกอายุรกรรมทั่วไป
3. วัคซีนป้องกันงูสวัด สำหรับอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือตามแพทย์สั่ง จำเป็นต้องเข้ามาพบแพทย์ก่อน
4. วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ จะฉีดได้ก็ต่อเมื่อฉีดวัคซีนปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์มาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

5. ระยะเวลาการขายและการเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
6. สามารถเข้ารับบริการได้ที่ โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แผนก อายุรกรรมทั่วไป
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2390-2393
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ - +
วัคซีนป้องกันบาดทะยัก คอตีบ ไอ กรน - +
วัคซีนป้องกันปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์ - +
วัคซีนป้องกันโรคงูสวัด - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ