-
โปรแกรมฝากครรภ์พร้อมคลอด Exclusive
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
01-ก.ย.-2566 ถึง 31-ธ.ค.-2566
โปรแกรมฝากครรภ์พร้อมคลอด Exclusive

รายละเอียดฝากครรภ์พร้อมคลอด Exclusive  
ฝากครรภ์พร้อมคลอด  Exclusive 
คลอดธรรมชาติ 66,000.- 
ผ่าคลอด 77,000 .-
U/S 2D 9 ครั้ง 


ตรวจครรภ์ 9 ครั้ง 


ตรวจพัฒนาการเบื้องต้น 1 ครั้ง 


อัลตร้าซาวด์คัดกรองความผิดปกติของทารกในครรภ์


ตรวจคัดกรองหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิดเบื้องต้น


ตรวจมะเร็งปากมดลูกหลังคลอด 


ตรวจคัดกรองการได้ยินของทารกแรกเกิด 


ให้คำแนะนำการเตรียมเต้านมก่อนคลอดจากคลินิกนมแม่ 


ตรวจตัวเหลือง 


วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (เข็มที่ 1) 


วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี (เข็มที่ 2) 


วัคซีนวิตามินเค 


วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ/ไอกรน/บาดทะยัก/โปลิโอ/เชื้อฮิบ/ไวรัสตับอักเสบบี) 


วัคซีนรวม 5 โรค (คอตีบ/ไอกรน/บาดทะยัก/โปลิโอ/เชื้อฮิบ) 


วัคซีนรวม 6 โรค (คอตีบ/ไอกรน/บาดทะยัก/โปลิโอ/เชื้อฮิบ/ไวรัสตับอักเสบบี) 


วัคซีนไข้สมองอักเสบ เจอี 


วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม 


บัตรสมาชิก 
Platinum Card
Platinum Card
กระเป๋า Mom & Baby Set 


ภาพถ่ายกรอบลอย 


Mini Photo 


ของพรีเมี่ยม 1 ชิ้น 
เลือก 1 อย่าง
เลือก 1 อย่าง

ค่าบริการเพิ่มเติม
1. ยา เวชภัณฑ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการคลอด รวมถึงค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ต่างๆ เช่น ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารเพิ่มจากที่โรงพยาบาลจัดให้คิดค่าใช้จ่ายตามจริง
2. การระงับความรู้สึกในการผ่าตัดคลอด ใช้วิธีฉีดยาชาทางไขสันหลัง หากต้องการใช้วิธีการดมยาสลบ หรือมารดามีความจำเป็นที่ต้องใช้ วิธีดมยาสลบ คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
3. ในกรณีคลอดปกติที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยคลอด เช่น คิม (Forceps), เครื่องดูดสูญญากาศ (vacuum) คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม 1,000 บาท
4. ในกรณีนอนเกินระยะเวลาของโปรแกรมคิดค่าบริการตามจริง
5. การคลอดครรภ์แฝดที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ทารกคนหนึ่งใช้ สิทธิตามโปรแกรม ส่วนทารกแฝดคนต่อไปคิดค่าบริการตามจริง
6. มารดาที่มีประวัติการเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับโรคหัวใจ โรคปอด หรือโรคใดๆ ที่แพทย์วินิจฉัยแล้ว เห็นควรสงวนสิทธิการใช้โปรแกรม คลอดเหมาจ่าย โรงพยาบาลจะคิดค่าคลอด และค่ารักษาพยาบาล ตามที่เกิดขึ้นจริง
7. กรณีแพทย์ประเมินแล้วว่า มารดามีภาวะเสี่ยงระหว่างการคลอดบุตร ทางโรงพยาบาลจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มติมในการดูแลภาวะเสี่ยง หรือ ภาวะแทรกซ้อนตามจริง เช่น ค่าแพทย์ ค่าวิสัญญีแเพทย์ ค่าเครื่องมือ ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น
8. มารดาที่มีประวัติ HIV Positive, Herpes Simplex จะมีค่าใช้จ่าย ของใช้แยกต่างหาก โดยโรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายส่วนเกินตามจริง
9. กรณีมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากโปรแกรมเหมาจ่ายโรงพยาบาล คิดค่าใช้จ่ายตามจริง โดยมอบสิทธิประโยชน์ตามบัตร Paolo Member Card

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวรวมแพทย์และค่าบริการแล้ว
2. ***หากต้องการทำหมันหลังคลอดจำเป็นต้องจ่ายเพิ่ม 5,000 บาท
3. กรณี พบความผิดปกติจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
4. กรณี คลอดก่อนกำหนด หรือเกิดภาวะความผิดปกติคิดอัตราค่าบริการตามจริง
5. แพ็คเกจนี้ไม่ครอบคลุมกรณีตั้งครรภ์ลูกแฝด
6. ระยะเวลาการขายและเข้ารับบริการตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 ธันวาคม 2566
7. สามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ เท่านั้น
8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลกำหนด
โปรแกรมคลอดที่น่าสนใจอื่นๆ สำหรับคุณแม่สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพสตรี
โทร.02 3632 000 ต่อ 2201-2202
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 

Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn