-
โปรแกรมตรวจหาเชื้อในกระเพาะอาหาร H.Pylori (แบบเป่า)
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
01-ม.ค.-2566 ถึง 01-ม.ค.-2567
โปรแกรมตรวจหาเชื้อในกระเพาะอาหาร H.Pylori (แบบเป่า)

รายการตรวจ
ราคา
ตรวจหาเชื้อในกระเพาะอาหาร H.Pylori (แบบเป่า) 2,590.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. 
กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. 
โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
4. 
โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
5.
กำหนดส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 เท่านั้น
6. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566
7. เข้ารับบริการได้ที่แผนกระบบทางเดินอาหารและตับ (อาคาร 1 ชั้น 5)สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

แผนก อายุรกรรมระบบทางเดินอาหารและตับ
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2530-2531
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดี ๆ ได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn