-
โปรแกรมตรวจสุขภาพ PrestigeHealthCare & AllianzHealthCare 2023
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
15-มี.ค.-2566 ถึง 01-ม.ค.-2567
โปรแกรมตรวจสุขภาพ PrestigeHealthCare & AllianzHealthCare 2023

Package ตรวจสุขภาพสำหรับลูกค้าประกันชีวิต บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา


ขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการ

 1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนรับการตรวจสุขภาพ
 2. งดอาหาร - เครื่องดื่ม ก่อนรับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง
 3. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
 4. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือด
 5. สำหรับสุภาพสตรีไม่ควรอยู่ในช่วงก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน หากมีประจำเดือนให้งดตรวจปัสสาวะ เพราะเลือดจะปนเปื้อนในปัสสาวะ มีผลต่อการแปลผลการตรวจ


รายละเอียดโปรแกรมมีดังนี้

โปรแกรมตรวจสุขภาพ มูลค่า 2,390 บาท  ประจำปี 2566

รายการ

รายละเอียดการตรวจ

 1

ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์ (PE)

 
 2

วัดความดันโลหิต ชีพจร (Vital Sign)

 
 3

ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

 
 4

ตรวจดัชนีมวลกาย (BMI)

 
 5

ตรวจประเมินระดับการมองเห็น (VA)

 
 6

ความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือด (CBC)

 
 7

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

 
 8

ตรวจระดับโคเลสเตอรอลในเลือด (Chol)

 
 9

ตรวจระดับไตรกีเซอร์ไรด์ ในเลือด (TG)

 
 10

ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง (HDL-Cholesterol)

 
 11

ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ (LDL-Cholesterol)

 
 12

ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

 
 13

ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)

 
 14

ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด (Uric Acid)

 
 15

ตรวจปัสสาวะ (UA)

 
 16

เอกซเรย์ทรวงอก (Chest x-ray)

 
 17

ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

 
 18

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ (Influenza Vaccine)

 
 19

สมุดผลตรวจสุขภาพ (Medical Checkup Report)

 
 20

บริการอาหารว่าง (Complimentary Voucher)

 

รับสิทธิ์อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน/ส่วนล่าง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้ากลุ่ม Prestige  Health care และ Allianz Health Care Card
 2. สำหรับผู้ติดตามสามารถซื้อโปรแกรมนี้ได้ในราคาพิเศษ
 3. การใช้สิทธิ์ผ่าน Mobile SMS แสดง Serial Code เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ในระบบ 1 Serial Code = 1 สิทธิ์
 4. การใช้สิทธิ์ผ่าน Allianz Health Care Card ลูกค้าต้องแสดง Voucher Allianz  พร้อมบัตรประชาชนเพื่อรับสิทธิ์
 5. Voucher ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ฉีกขาด (โอนสิทธิ์ได้) เริ่มใช้สิทธิ์ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
 6. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถแลก หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 7. กรณี ผลการตรวจผิดปกติ แพทย์แนะนำให้ตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมหรือจ่ายยารักษาพยาบาลอื่นๆ โรงพยาบาลคิดค่าใช้จ่ายตามจริง
 8. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วั้นนี้ - 31 ธันวาคม 2566


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

แผนกประกันสัมพันธ์
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร. 02-363-2000 ต่อ 4249
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที
Line official account : PLS Paolo Club