-
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Live Your Life : Officer Theme
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
01-มี.ค.-2566 ถึง 01-ก.ค.-2566
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Live Your Life : Officer Theme
การดูแลสุขภาพในวัยทำงาน ก็เป็นส่วนสำคัญไม่น้อย ไม่จำเป็นต้องรอให้มีอาการหรือมีความเสี่ยงต่อโรคก่อน เพราะอาการที่แสดงออกมาภายนอก นั่นอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงที่มาจากภายใน


รายการตรวจเหมาะสำหรับอายุไม่เกิน 30 ปีเหมาะสำหรับอายุ 30 ปีขึ้นไป 
UpperLower
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
4 รายการ
4 รายการ
4 รายการ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ 
Physical Examinationวัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressire , Vital signsชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Hightตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMIรายการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
11 รายการ
11 รายการ
14 รายการ
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBCตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugarตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterolตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglycerideตรวจระดับไขมันในเลือด
HDLตรวจระดับไขมันในเลือด
LDLตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT(AST)ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT(ALT)ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
ALP (Alkaline Phosphatase)ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.Nตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinineตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acidตรวจปัสสาวะ
Urine Examinationตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร

H.Pylori Ab With CIM
รายการตรวจเอกซเรย์1 รายการ 
1 รายการ 
2 รายการ
เอกซเรย์ปอด
Chest X-rayตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKGรายการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก1 รายการ1 รายการ1 รายการ
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
Ultrasound Upper Abdomenตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
Ultrasound Lower Abdomenตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด 
Ultrasound Whole Abdomen 


 
สิทธิพิเศษในโปรแกรม
บริการอาหารว่าง
Complimentary Voucherสรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ

Medical Check Up Report

 

ราคา
3,000.-
3,000.-
4,500.-

รายการตรวจเพิ่มเติม
สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Live Your Life : Officer Theme 
***ไม่จำเป็นต้องซื้อแพ็กเกจหลักก็เลือกตรวจเพิ่มเติมได้


โปรแกรมเลือกตรวจเพิ่มเติมราคา

ตรวจหามะเร็งรังไข่

CA125

1,066.- 
ตรวจหามะเร็งเต้านม 

CA153

1,066.- 
ตรวจหามะเร็งตับอ่อน 

CA19-9

1,066.- 
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก

PSA

1,066.- 
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ 

CEA

1,066.- 
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ 

Alpha-Fetoprotine

1,066.-
โปรแกรมตรวจ Office Syndrome (3 ครั้ง)2,000.- 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว

2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง

3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้

4. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้

   (สาขาเปาโล โชคชัย4 , สมุทรปราการ , รังสิต , เกษตร , พระประแดง )

5. ระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2566 เท่านั้น

6. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

7. สำหรับโปรแกรม Office Syndrome ในการเข้ารับบริการครั้งแรก **จำเป็นต้องพบแพทย์ศัลยกรรมและกระดูกก่อนเสมอ

8. สำหรับโปรแกรม Office Syndrome ในการเข้ารับบริการครั้ง 2 และ 3 ไม่จำเป็นต้องเข้าพบแพทย์ สามารถเข้ารับบริการได้ที่ แผนกกายภาพ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2310-2312
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ อายุไม่เกิน 30 ปี + Upper - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ อายุไม่เกิน 30 ปี + Lower - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ อายุ 30 ปีขึ้นไป - +
ตรวจหามะเร็งรังไข่ (CA125) - +
ตรวจหามะเร็งเต้านม (CA153) - +
ตรวจหามะเร็งตับอ่อน (CA19-9) - +
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) - +
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA) - +
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ (Alpha-Fetoprotine) - +
โปรแกรมตรวจ Office Syndrome (3 ครั้ง) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ