-
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Live Your Life : Children Theme
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
09-ม.ค.-2566 ถึง 01-ก.ค.-2566
โปรแกรมตรวจสุขภาพ Live Your Life : Children Theme

สุขภาพเด็กมีความสำคัญไม่แพ้ผู้ใหญ่ ยิ่งในแต่ละช่วงวัย การเติบโตของเด็กย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงตามวัยที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างแข็งแรงในอนาคต การตรวจสุขภาพเด็กจึงมีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง อีกทั้งหากพบความผิดปกติโดยเร็ว ทางเลือกในการรักษาก็ยิ่งมีมาก และโอกาสในการหายก็ยิ่งมีมากขึ้นตามไปด้วย


*โปรดอ่านเงื่อนไขการเข้ารับบริการ และเงื่อนไขในแต่ละโปรแกรมอย่างละเอียด
รายการตรวจ

ตรวจคัดกรองโรคอ้วนในเด็ก
(Basic check up)

ตรวจสุขภาพเด็กหลังติดโควิด
(MIS-C Covid)

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยกุมารแพทย์
Ped Examination Pediatrician

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC (
CBC Complete Blood Count)


ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar


ตรวจระดับน้ำตาลสะสม
HbA1C


ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol
✔ 
ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride


ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL


ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต

B.U.Nตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine (plus eGFR)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT(ALT)
 ✔ 
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT(AST)


ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination


วางแผนการทานอาหารที่เหมาะสมโดยกุมารแพทย์

Pediatricianตรวจการอักเสบในร่างกาย

C-Reactive Protein High Sensitivity


✔ 

เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่

Chest X-rayคำแนะนำเหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ 7-15 ปีเหมาะสำหรับเด็กที่มีอายุ 1-15 ปี
ราคา
1,900.-1,900.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. กรณี ซื้อแพ็กคู่ต้องเข้ารับบริการพร้อมกัน เท่านั้น
4. รายการตรวจไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือสินค้าและบริการอื่นๆ
5. สามารถเข้ารับบริการได้ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก
6. ระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566, เข้ารับบริการได้ถึง 30 กันยายน 2566


รายการตรวจเพิ่มเติมสำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ Live Your Life : Children Theme
***ไม่จำเป็นต้องซื้อแพ็กหลักก็ซื้อได้!


รายการตรวจเพิ่มเติม
ราคา

ตรวจภูมิแพ้อาหารทะเล โดยการเจาะเลือด (Blood Test) (สำหรับเด็ก) 
รายการตรวจสารก่อภูมิแพ้กลุ่มอาหารทะเล 7 ชนิด ได้แก่ ทูน่า, แซลมอน, ปู, กุ้ง, หอยแมลงภู่, ปลาหมึก, หอย

 • *ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 • โปรแกรมดังกล่าวสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
 • การเข้ารับบริการโปรแกรมตรวจดังกล่าวแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
 • กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้าบริการอายุต่ำกว่า 15 ปี ติดต่อเข้ารับบริการที่ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก

4,900.-

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (สำหรับเด็ก)  

 • *ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 • โปรแกรมดังกล่าวสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี

790.-

ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 เข็ม (สำหรับครอบครัว)  

 • *ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 • โปรแกรมดังกล่าวสำหรับเด็กที่มีอายุไม่เกิน 15 ปี ใช้บริการที่แผนกกุมารเวชโปรแกรมดังกล่าวสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ใช้บริการที่แผนกกุมารเวช

1,790.-

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 1 เข็ม (สำหรับเด็ก)  

 • *ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการ แต่ไม่รวมค่าแพทย์
 • โปรแกรมดังกล่าวสำหรับสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี 
 • ป้องกันได้เฉพาะเชื้อไวรัส EV71 เท่านั้น และไม่รวมสาเหตุที่มาจากเชื้อ coxakies และอื่น ๆ
 • ควรได้รับวัคซีน 2 เข็ม โดยเว้นระยะห่างจากเข็มแรก 1 เดือน
 • เด็กที่เคยติดโรคมือ เท้า ปาก สามารถเข้ารับวัคซีนได้หลังจากหาย 1 เดือน

3,500.-

วัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 2 เข็ม (สำหรับเด็ก)

 • *ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการ แต่ไม่รวมค่าแพทย์
 • โปรแกรมดังกล่าวสำหรับสำหรับเด็กอายุ 6 เดือน - 5 ปี 
 • ป้องกันได้เฉพาะเชื้อไวรัส EV71 เท่านั้น และไม่รวมสาเหตุที่มาจากเชื้อ coxakies และอื่น ๆ
 • ควรได้รับวัคซีน 2 เข็ม โดยเว้นระยะห่างจากเข็มแรก 1 เดือน
 • เด็กที่เคยติดโรคมือ เท้า ปาก สามารถเข้ารับวัคซีนได้หลังจากหาย 1 เดือน

6,500.-

วัคซีนโรต้า 3 หยอด (สำหรับเด็ก)  

 • *ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
 • โปรแกรมดังกล่าวสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 8 เดือน

2,900.-

วัคซีน HPV 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก)  

 • *ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ
 • โปรแกรมดังกล่าวสำหรับเด็กอายุ 9-15 ปี

6,500.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ
1. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
2. รายการตรวจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด โอนสิทธิ์ หรือสินค้าและบริการอื่นๆ
3. สามารถเข้ารับบริการได้ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพเด็ก
4. ระยะเวลาส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 9 มกราคม - 30 มิถุนายน 2566, เข้ารับบริการได้ถึง 30 กันยายน 2566


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2310-2312

แผนก กุมารเวชกรรม อาคาร 1 ชั้น 2
โทร 02-363-2000 ต่อ 2209-2210
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจคัดกรองโรคอ้วนในเด็ก (Basic check up) ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566, เข้ารับบริการได้ถึง 30 กันยายน 2566 *โปรดอ่านเงื่อนไขของโปรแกรมอย่างละเอียด - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพเด็กหลังติดโควิด MIS-C Covid ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566, เข้ารับบริการได้ถึง 30 กันยายน 2566 *โปรดอ่านเงื่อนไขของโปรแกรมอย่างละเอียด - +
โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารทะเล โดยการเจาะเลือด (Blood Test) (สำหรับเด็ก) ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566, เข้ารับบริการได้ถึง 30 กันยายน 2566 *โปรดอ่านเงื่อนไขของโปรแกรมอย่างละเอียด - +
โปรแกรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (สำหรับเด็ก) ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566, เข้ารับบริการได้ถึง 30 กันยายน 2566 *โปรดอ่านเงื่อนไขของโปรแกรมอย่างละเอียด - +
โปรแกรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 เข็ม (สำหรับครอบครัว) ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566, เข้ารับบริการได้ถึง 30 กันยายน 2566 *โปรดอ่านเงื่อนไขของโปรแกรมอย่างละเอียด - +
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 1 เข็ม (สำหรับเด็ก) ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566, เข้ารับบริการได้ถึง 30 กันยายน 2566 *โปรดอ่านเงื่อนไขของโปรแกรมอย่างละเอียด - +
โปรแกรมวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก 2 เข็ม (สำหรับเด็ก) ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566, เข้ารับบริการได้ถึง 30 กันยายน 2566 *โปรดอ่านเงื่อนไขของโปรแกรมอย่างละเอียด - +
โปรแกรมวัคซีนโรต้า 3 หยอด (สำหรับเด็ก) ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566, เข้ารับบริการได้ถึง 30 กันยายน 2566 *โปรดอ่านเงื่อนไขของโปรแกรมอย่างละเอียด - +
โปรแกรมวัคซีน HPV 4 สายพันธุ์ 2 เข็ม (สำหรับเด็ก) ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2566, เข้ารับบริการได้ถึง 30 กันยายน 2566 *โปรดอ่านเงื่อนไขของโปรแกรมอย่างละเอียด - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ