-
โปรแกรมตรวจสุขภาพ BDMS Preventive
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
26-ก.พ.-2566 ถึง 01-มิ.ย.-2566

โปรแกรมตรวจสุขภาพ BDMS Preventive
การตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานและตรวจโรคเจาะลึกเฉพาะทาง เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนในทุกช่วงอายุ เนื่องจากเป็นการตรวจร่างกายเพื่อค้นหาความผิดปกติ ความเสี่ยงของโรค หรือภาวะต่าง ๆ ที่ยังไม่แสดงอาการออกมา เพื่อป้องกันการเกิดโรคที่ร้ายแรงที่อาจตามมาในอนาคต หากตรวจพบความผิดปกติจะได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและลดความเสี่ยงในการสูญเสียได้


7 วันเท่านั้น!! (25 - 31 พฤษภาคม 2566)

เมื่อซื้อแพ็กเกจ BDMS Preventive โปรแกรมใดก็ได้
รับฟรี! บัตรกำนัลแทนเงินสด Central มูลค่า 1,000 บาท
จำกัด 100 สิทธิ์แรกที่ลงทะเบียนเท่านั้น!
เงื่อนไขการการรับรางวัล
1. สำหรับการซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ (กดยืนยันรับสินค้าเรียบร้อย) ระหว่างวันที่กำหนด
2. ยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัลที่ Line Official: @PaoloHospital โดยลงทะเบียนในแบบฟอร์มที่โรงพยาบาลกำหนด
3. สงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลตามลำดับการลงทะเบียน และต้องมีเงื่อนไขตรงตามที่โรงพยาบาลกำหนด
4. จำกัด 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ / 1 รางวัล
5. ในกรณีที่โรงพยาบาลฯ พบว่าผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลภายใต้กิจกรรมนี้เข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

 • ยกเลิกการชำระสินค้าและ/หรือบริการ และ/หรือขอคืนเงินที่ชำระ มีเจตนาหรือพฤติกรรมที่จะนำรางวัลไปใช้ในเชิงธุรกิจหรือโดยมิชอบ
 • กระทำผิดเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่งของกิจกรรมนี้
 • กระทำการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันผิดต่อกฎหมาย
 • มีเหตุอื่นใดที่ผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัล หรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่สามารถอ้างสิทธิ์ในการได้รับหรือใช้รางวัลได้

6. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์รับรางวัลใดๆภายใต้กิจกรรมนี้ และ/หรือ ดำเนินการเรียกคืนรางวัลที่ได้มอบให้ และ/หรือ ดำเนินการอื่นใดตามที่โรงพยาบาลฯ เห็นสมควรโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบแต่อย่างใด
7. ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือรางวัลอื่นๆ ได้
8. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
9. 
การตัดสินของโรงพยาบาลถือเป็นที่สิ้นสุด

รายการตรวจBDMS Preventive Heart
BDMS Preventive Cancer
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
5 รายการ
4 รายการ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ 
Physical Examination


ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์โรคหัวใจ
Physical Examination Cardio


วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressire , Vital signs


ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Hight


ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI


รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
7 รายการ
-
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar


ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด
HbA1C


ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol


ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride


ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL


ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL


ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine


รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก 
-
3 รายการ
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
Alpha-Fetoprotine


ตรวจหามะเร็งลำไส้
CEA


ตรวจหามะเร็งตับอ่อน
CA19-9


รายการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึกเลือกได้ 1 รายการ
เลือกได้ 1 รายการ
ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
CT Calcium Score
เลือกตรวจ

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST
เลือกตรวจ

ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
Echo
เลือกตรวจ

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (บน) 
Ultrasound Upper Abdomen 

เลือกตรวจ
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (ล่าง) 
Ultrasound Lower Abdomen 

เลือกตรวจ
ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

Low-Dose CT-Scan


เลือกตรวจ
ตรวจหามะเร็งเต้านม (สำหรับสุภาพสตรี)  
Digital Mammogram

เลือกตรวจ
สิทธิพิเศษในโปรแกรม

สรุปรายงานผลการตรวจสุขภาพ

Medical Check Up Report


ราคา
4,500.-
4,500.-

รับเพิ่ม! รายการตรวจเพิ่มไม่เสียค่าใช้จ่ายมูลค่า 3,000 บาท

รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน
BDMS Preventive HeartBDMS Preventive Cancer
6 รายการ
6 รายการ
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT(AST)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT(ALT)


ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
ALP (Alkaline Phosphatase)


ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid


ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination


รายการตรวจเอกซเรย์1 รายการ
1 รายการ
เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-ray


ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG


สิทธิพิเศษเพิ่มเติมในโปรแกรม
บริการอาหารว่าง
Complimentary Voucher


ของ Gimmick กระเป๋าเปาโล
Gimmick's
 
 

ไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่าย

รายการตรวจเพิ่มเติม
สำหรับโปรแกรมตรวจสุขภาพ BDMS Preventive 
***จำเป็นต้องซื้อแพ็กเกจหลักก่อน


โปรแกรมเลือกตรวจเพิ่มเติมราคา

ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ
CT Calcium Score 

990.-

ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST 
990.- 
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
Echo 
990.- 
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
Ultrasound Upper Abdomen 
 
990.- 
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
Ultrasound Lower Abdomen 
  
990.- 
ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด

Low-Dose CT-Scan

1,990.-
ตรวจหามะเร็งเต้านม (สำหรับสุภาพสตรี)  
Digital Mammogram
990.-


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
 2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
 3. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
 4. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
 5. กำหนดส่งเสริมการขายระหว่าง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น
 6. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการภายใน วันที่ 31 สิงหาคม 2566
 7. เมื่อซื้อแพ็คเกจหลัก รับสิทธิ์ซื้อรายการเพิ่มเติม รายการละ 990 บาท เฉพาะช่องทาง Offine และ Website เท่านั้น
 8. รายการตรวจเพิ่มไม่เสียค่าใช้จ่ายมูลค่า 3,000 บาท และรายการตรวจเพิ่มเติมราคา 990 บาท ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2310-2312
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn
เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
BDMS Preventive Heart - +
BDMS Preventive Cancer - +
เลือก รายการเสริม จำนวน ราคา
ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ - +
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย - +
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องส่วนบน - +
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องส่วนล่าง - +
ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด - +
ตรวจหามะเร็งเต้านม (สำหรับสุภาพสตรี) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ