-
โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
10-พ.ย.-2565 ถึง 01-เม.ย.-2566
โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check
การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรให้ความสำคัญ เพราะหากเกิดโรคภัยขึ้นกับร่างกาย ไม่เพียงแต่เสียสุขภาพอย่างเดียว แต่ยังทำให้เสียค่าใช้จ่ายในการรักษาอีกด้วย ดังนั้นการหมั่นตรวจเช็คสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรารู้ถึงสภาวะร่างกายของเราได้ และยังค้นหาความผิดปกติภายในร่างกายที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวได้เช่นกัน

รายการตรวจชาย 27 รายการหญิง 28 รายการ
ชาย 37 รายการ
หญิง 38 รายการ
รายการตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์
จำนวนครั้ง
6 รายการ
7 รายการ
6 รายการ
7 รายการ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ 
Physical Examination
เฉพาะครั้งแรกตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์โรคหัวใจ
CARDIO
เฉพาะครั้งแรก
ตรวจเฉพาะทางโดยแพทย์สูตินรี
GYN
เฉพาะครั้งแรก
วัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressire , Vital signs
ไม่จำกัดชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง 
Weight & Hight
ไม่จำกัด
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMI
ไม่จำกัด
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น
VA
ไม่จำกัด
รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการพื้นฐาน

12 รายการ
12 รายการ
14 รายการ
14 รายการ
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBC
ไม่จำกัด
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugar
ไม่จำกัด
ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด
HbA1C
ไม่จำกัด
ตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterol
ไม่จำกัด
ตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglyceride
ไม่จำกัด
ตรวจระดับไขมันในเลือด
HDL
ไม่จำกัด
ตรวจระดับไขมันในเลือด
LDL
ไม่จำกัด
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT(AST)
ไม่จำกัด
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT(ALT)
ไม่จำกัด
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
ALP (Alkaline Phosphatase)
ไม่จำกัด
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.N
ไม่จำกัด
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinine
ไม่จำกัด
ตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acid
ไม่จำกัด
ตรวจปัสสาวะ
Urine Examination
ไม่จำกัด
รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก 

5 รายการ
5 รายการ
9 รายการ
9 รายการ
ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี
HBs Ag
ไม่จำกัด
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี
Anti HBs
ไม่จำกัด
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
Alpha-Fetoprotine
ไม่จำกัด
ตรวจหามะเร็งลำไส้
CEA
ไม่จำกัด
ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร
H.Pylori 
1 ครั้งต่อปีตรวจไทรอยด์
TSH
1 ครั้งต่อปี ตรวจไทรอยด์
FT4
1 ครั้งต่อปี
ตรวจไทรอยด์ 
FT3
1 ครั้งต่อปี
ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก (สำหรับสุภาพบุรุษ)
PSA
1 ครั้งต่อปี
ตรวจหามะเร็งรังไข่ (สำหรับสุภาพสตรี)
CA125
1 ครั้งต่อปี
รายการตรวจเอกซเรย์ด้วยเครื่องมือแพทย์
3 รายการ 
3 รายการ 
5 รายการ
5 รายการ
เอกซเรย์ปอด
Chest X-ray
ไม่จำกัด
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKG
ไม่จำกัด
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (สำหรับสุภาพบุรุษ) 
Ultrasound Upper Abdomen
ไม่จำกัด
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน (สำหรับสุภาพสตรี)  
Ultrasound Pelvis
ไม่จำกัด
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด 
Ultrasound Whole Abdomen 
ไม่จำกัด


 
ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า (ซ้าย-ขวา)
X-ray Both knees : Ap, Lateral
ไม่จำกัด
ตรวจเอกซเรย์กระดูกสันหลัง
X-ray Spine
ไม่จำกัดรายการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก
เลือกได้ 1 รายการ
เลือกได้ 1 รายการ
เลือกได้ 3 รายการ
เลือกได้ 3 รายการ
ตรวจปริมาณหินปูนในหลอดเลือดหัวใจ (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ)
CT Calcium Score
1 ครั้งต่อปี
เลือกตรวจเลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
EST
1 ครั้งต่อปี
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง
Echo
1 ครั้งต่อปี
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง (เฉพาะสาขาสมุทรปราการ และเกษตร) 
ABI
1 ครั้งต่อปี
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก (สำหรับสุภาพสตรี) 
U/S pelvis, Thin Prep
1 ครั้งต่อปี

เลือกตรวจ

เลือกตรวจ
ตรวจหามะเร็งเต้านม (สำหรับสุภาพสตรี)  
Digital Mammogram
1 ครั้งต่อปี

เลือกตรวจ

เลือกตรวจ
สิทธิพิเศษในโปรแกรม
บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้าน Black Canyon ณ โรงพยาบาล
Complimentary Voucher
-มูลค่า 150 บาท
มูลค่า 150 บาท
มูลค่า 200 บาท
มูลค่า 200 บาท
บริการบัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล
Paolo Member Card
อายุ 1 ปีSilver Card Silver Card
Gold Card
Gold Card 
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม
LAVITA (เลือกรับเมื่อมาใช้บริการ) 
-เลือกได้ 1 ผลิตภัณฑ์
บริการ Telemedicine ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์
Telemedicine
1 ครั้งต่อปี
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ค่าบริการห้องพักกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 1 คืนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกหมวด (ไม่รวม ICU)
Free Room Rate
1 ครั้งต่อปี


ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
บริการเรียกรถพยาบาลกรณีฉุกเฉินเมื่อมา Admit (ตามเงื่อนไขระยะทาง)
Ambulance Service
1 ครั้งต่อปี


ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ไม่เสียค่าใช้จ่าย
โปรโมชั่นผ่อนชำระกับบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ
เฉพาะ ช่องทาง Offline เท่านั้น

-ผ่อน 0%
ผ่อน 0%
ผ่อน 0%
ผ่อน 0%
ราคา
6,990.-
6,990.-
9,990.-
9,990.-

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยครั้งแรก เท่านั้น

2. กรณี พบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
3. **กรณี ตรวจครั้งที่ 2 เป็นต้นไป ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ เท่านั้น (Follow Up ตามคำสั่งแพทย์)

4. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้
5. การตรวจ CT Calcium Score สามารถตรวจได้ก่อน 17.00 น. (จ.-ศ.) / ตรวจได้ก่อน 13.00 น. (ส.-อา.) เท่านั้น

6. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อ เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้ (สาขาเปาโล โชคชัย4, สมุทรปราการ, รังสิต, เกษตร, พระประแดง)

7. กำหนดส่งเสริมการขายระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 – 31 มีนาคม 2566 เท่านั้น

8. โปรแกรมดังกล่าวเข้ารับบริการได้ถึงภายในวันที่ 30 เมษายน 2566

9. เมื่อเข้ารับการตรวจรายการไม่จำกัด จะมีระยะเวลา 1 ปี จากรายการแรกที่เริ่มตรวจ

สิทธิพิเศษ

1. สามารถเลือกรับผลิตภัณฑ์ LAVITA (เลือกรับเมื่อมาใช้บริการ) เมื่อซื้อผ่านช่องทางออฟไลน์ และทางเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาล เท่านั้น

2. บริการเรียกรถพยาบาลกรณีฉุกเฉินเมื่อมา Admit (ตามเงื่อนไขระยะทาง)

3. ค่าบริการห้องพัก กรณี เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 1 คืนไม่เสียค่าใช้จ่ายทุกหมวด (ไม่รวม ICU)

4. ปรึกษาแพทย์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 1 ครั้งต่อปี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
โทร. 02-363-2000 ต่อ 2310-2312
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn


เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check 27 รายการ (ชาย) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check 28 รายการ (หญิง) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check 37 รายการ (ชาย) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check 38 รายการ (หญิง) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ